Słownik heimlicha zabieg co to znaczy.
Definicja HEIMLICHA ZABIEG. Co to jest ratujących ży­cie, gdy dochodzi do całkowitego zamknięcia.

Czy przydatne?

Definicja HEIMLICHA ZABIEG

Co to znaczy Heimlicha Zabieg: tak zwany rękoczyn Heimlicha; jedna z głownych procedur ratujących ży­cie, gdy dochodzi do całkowitego zamknięcia dróg oddechowych (zadławienia) poprzez ciało obce. Rękoczyn ten powiększa ciśnienie w klatce
piersiowej, tym samym wspomaga kaszel. Ratow­nik staje od tyłu za osobą dławiącą się i obejmu­je ją pod pachami, kładąc jedną rękę zaciśniętą w pięść (powierzchnią od kciuka) w połowie odle­głości pomiędzy pępkiem a wyrostkiem mieczyko-watym, drugą rękę kładzie na pierwszej - w takiej pozycji wykonuje mocne uciśnięcia w kierunku do siebie i ku górze, co skutkuje przyrost ciśnienia w klatce piersiowej. U nieprzytomnego dorosłego rękoczyn Heimlicha wykonuje się w inny sposób. Ratownik klęka nad poszkodowanym i przykła­da powierzchnię dłoniową nadgarstka jednej ręki w połowie odległości pomiędzy pępkiem, a wy­rostkiem mieczykowatym, drugą rękę kładzie na pierwszej i wykonuje uciśnięcia w kierunku do głowy poszkodowanego i jego grzbietu. Zaleca się pięć uciśnięć w jednym cyklu. Jeżeli próba usu­nięcia ciała obcego nie jest efektywna, a upłynęło już 2-3 minuty (poszkodowany cały czas nie od­dycha, a więc jest niedotleniony) należy rozważyć inne sposoby: próbę przepchnięcia ciała obce­go głębiej - do jednego z oskrzeli, konikopunkcję (nakłucie błony pierścienno-tarczowej krtani) albo konikotomię (nacięcie błony pierściennotar­czowej)
Definicja HAMOWANIE RECYPROKALNE:
Co to jest wpływ na siebie ośrodków mózgowych unerwiających mięśnie antagonistyczne. Zapobiega jednoczesnemu kurczeniu się mięśni o przeciwnym działaniu na przykład pro­stowników i zginaczy stawu HEIMLICHA ZABIEG.
Definicja HEMADSORBCJA:
Co to jest przylegania krwi­nek czerwonych do komórek zakażonych nie­którymi gatunkami wirusów w hodowlach in vitro. Stanowi podstawę do wykrywania zaka­żeń hodowli komórkowych na przykład paramyksowirusami HEIMLICHA ZABIEG.
Definicja HIRSZFELD LUDWIG:
Co to jest le­karz pracujący w Niemczech. Jest jednym z twór­ców edukacji o ekipach krwi i ich dziedziczeniu. Raczej jego zasługą jest sposobność przetacza­nia krwi. II Wojnę Światową spędził w Polsce HEIMLICHA ZABIEG.
Definicja HALLPIKE PRÓBA KALORYCZNA:
Co to jest pobudliwości błędnika, polegającym na spe­cjalnym ułożeniu głowy, a w dalszym ciągu płukaniu uszu chłodną i ciepłą wodą (pobudzanie prze­pływu endolimfy w kanałach błędnika). Obser­wuje się w tym HEIMLICHA ZABIEG.

Czym jest HEIMLICHA ZABIEG znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: