Słownik heinego medina choroba co to znaczy.
Definicja HEINEGO-MEDINA CHOROBA. Co to jest nagminne porażenie dziecięce. To jest ostra.

Czy przydatne?

Definicja HEINEGO-MEDINA CHOROBA

Co to znaczy Heinego-Medina Choroba: (poliomyelitis); ostre zapalenie rogów przednich rdze­nia, nagminne porażenie dziecięce. To jest ostra dolegliwość wirusowa spowodowana poprzez wirusa typu polio. Człowiek jest jedynym naturalnym gospo­darzem wirusa polio, który wykazuje sporą zakaźność. Szerzy się poprzez bezpośredni kontakt z osobą chorą, szczególnie osobę o skąpo objawowym przebiegu dolegliwości. Moment wylęgania dolegliwości to 7-14 dni od zakażenia. Wirus wni­ka poprzez usta i namnaża się w migdałkach podniebiennych, przedostając do jelit daje symptomy zaburzeń żołądkowo-jelitowych z gorączką. Symptomy dolegliwości mogą być poronne - obja­wy kataralne, niewielka gorączka, bóle gardła, wymioty. Pełnoobjawowa postać dolegliwości ma przebieg dwufazowy - po okresie objawów nie­swoistych kataralnych, następuje ostra etap z za­atakowaniem ośrodkowego układu nerwowego i rdzenia kręgowego, z uszkodzeniem komórek nerwowych. Symptomy to: wysoka gorączka, ból
Definicja hak:
Co to jest przedniej czę­ści hipokampa, stanowiąc część -> układu lim- bicznego; 2) nazwa narzędzia stosowanego w chirurgii celem rozsunięcia tkanek ułatwia­jąc dostęp do głębiej leżących obszarów. Roz­różnia HEINEGO-MEDINA CHOROBA.
Definicja HIPOKRATESA TWARZ:
Co to jest twa­rzy zwiastujące zgon (przeważnie w zapaleniu otrzewnej). Charakterystyczne są: zaostrzony nos, wpadnięte oczy, zapadnięte policzki, spie­czone usta i ziemista cera; od czasów Hipokratesa taki HEINEGO-MEDINA CHOROBA.
Definicja HAMMANA OBJAW:
Co to jest skrzypiący, metaliczny dźwięk słyszalny w rejonie przedsercowej u nie­których chorych z perforacją przełyku HEINEGO-MEDINA CHOROBA.
Definicja HODOWLA DROBNOUSTROJÓW:
Co to jest izolacji i badania drobnoustrojów, pro­wadzona w laboratorium na adekwatnie do­branych pożywkach w optymalnych uwarunkowaniach fizycznych. Nie wszystkie drobnoustroje (wirusy, riketsje) hoduje się na HEINEGO-MEDINA CHOROBA.

Czym jest HEINEGO-MEDINA CHOROBA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: