Słownik heksozy co to znaczy.
Definicja HEKSOZY. Co to jest atomów węgla (między innymi glu­koza, fruktoza, galaktoza. Słownik.

Czy przydatne?

Definicja HEKSOZY

Co to znaczy Heksozy: cukry łatwe, których szkielet zbu­dowany jest z sześciu atomów węgla (między innymi glu­koza, fruktoza, galaktoza)
Definicja HEMIGASTREKTOMIA:
Co to jest opierający na częściowym wycięciu żołądka (około 50-60%) i połączeniu kikuta żołądka z dwu­nastnicą (wycięcie żołądka sposobem Billroth I albo Rydygiera), a niekiedy (gdy nie jest możliwe ze­spolenie HEKSOZY.
Definicja HIPERBARIA:
Co to jest powietrzem o pod­wyższonym ciśnieniu; powiększa to pracę odde­chową, na przykład w trakcie nurkowania czy w komorach kesonowych. Sprężone powietrze ma więk­szą lepkość i opór dróg oddechowych w HEKSOZY.
Definicja HIPOTERAPIA:
Co to jest rehabilitacja pacjen­tów z uszkodzeniami układu nerwowego o róż­nej etiologii, przez kontakt fizyczny i w pierwszej kolejności jazdę konną. Znajduje zastosowa­nie w terapii dzieci na przykład z HEKSOZY.
Definicja HOMEOTYCZNE GENY:
Co to jest przełączniko­we, które określają tożsamość poszczególnych segmentów DNA. Z tego powodu mutacje tych genów mogą wywołać, iż jedna część ciała zostanie zastąpiona inną (na przykład u muszki owoco­wej HEKSOZY.

Czym jest HEKSOZY znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: