Słownik hellebryna co to znaczy.
Definicja HELLEBRYNA. Co to jest do strofantyny (działanie nasercowe pobudzające kurczliwość, a.

Czy przydatne?

Definicja HELLEBRYNA

Co to znaczy Hellebryna: glikozydy wyizo­lowane z ciemiernika o działaniu zbliżonym do strofantyny (działanie nasercowe pobudzające kurczliwość, a zmniejszające przewodnictwo i pobudliwość - arytmie, niewydolność krążenia)
Definicja HIPOCHONDRIA:
Co to jest przesadnej troski o swoje zdrowie z nadmierną koncentra­cją uwagi na funkcjonowaniu narządów, z wyolbrzymionym odczuwaniem bodźców z wnętrza organizmu i lękowym dopatrywaniem się u się­bie chorób HELLEBRYNA.
Definicja HEMOGLOBINOPATIA:
Co to jest genetycz­ne powodujące powstawanie hemoglobiny o nieprawidłowej strukturze, co w różnym stop- niu upośledza jej funkcję. Leczenie jest obja­wowe, aczkolwiek spore nadzieje wiąże się z terapią HELLEBRYNA.
Definicja HAPTEN:
Co to jest niższej w porównaniu z antygenem masie cząsteczkowej, która może, w sposób specyficzny reagować z przeciwcia­łem, lecz sama nie może wywoływać produkcji przeciwciał, chyba iż jest połączona z inną HELLEBRYNA.
Definicja HALUCYNOGENY:
Co to jest wywołujące stan pobudzenia ośrodkowego układu nerwo­wego. Zalicza się do nich LSD, MDMA (eksta­za), meskalina, PCP (dawniej użytkowana jako środek znieczulający w weterynarii) i licz­ne egzotyczne HELLEBRYNA.

Czym jest HELLEBRYNA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: