Słownik hemaglutynacja co to znaczy.
Definicja HEMAGLUTYNACJA. Co to jest krwinek czer­wonych w obecności swoistych przeciwciał albo.

Czy przydatne?

Definicja HEMAGLUTYNACJA

Co to znaczy Hemaglutynacja: aglutynacja krwinek czer­wonych; zdarzenie zlepiania się krwinek czer­wonych w obecności swoistych przeciwciał albo czynników nieswoistych (bakterie, wirusy, enzy­my drobnoustrojów). Odczyny hemaglutynacyjne mają bardzo szerokie wykorzystanie w diagnosty­ce hematologicznej, między innymi w określaniu grup krwi, a również wykrywaniu innych antygenów i przeciw­ciał w surowicy krwi. Hemaglutynacja może być: aktywna (odczyn Hirsta) albo bierna (odczyn Wale­ra-Rosego)
Definicja HARVEY WILLIAM - (1578-1667):
Co to jest odkrywca krążenia krwi. Jako pierwszy użył zwrotu krążenie krwi, uznając, iż krew płynie w naczyniach krwionośnych zawsze w tym samym kierunku, a centralnym punktem tego krążenia jest serce. Pod HEMAGLUTYNACJA.
Definicja HABITUACJA:
Co to jest polegająca na stopniowym spadku natężenia reakcji w sto­sunku do powtarzającego się bodźca. Spadek ten wynika z osłabienia przewodzenia synap­tycznego. Umożliwia to ignorowanie powta­rzających się HEMAGLUTYNACJA.
Definicja HETEROSEKSUALIZM:
Co to jest osobników płci przeciwnej. Jest naturalną, bio­logicznie uzasadnioną orientacją seksualną. Osobnicy H. przejawiają niekiedy, przejściowo, raczej w momencie młodzieńczym zachowania homoseksualne HEMAGLUTYNACJA.
Definicja HEMISFEREKTOMIA:
Co to jest stosowa­ny zabieg operacyjnego usunięcia jednej z pół­kul mózgu (aktualnie usuwa się korę mózgową z zachowaniem wzgórza i jąder pod korowych). Przyczynił się do poznania funkcji poszczegól­nych HEMAGLUTYNACJA.

Czym jest HEMAGLUTYNACJA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: