Słownik hemibalizm co to znaczy.
Definicja HEMIBALIZM. Co to jest obejmujące dogłowowe części kończyn, przeważnie górnych.

Czy przydatne?

Definicja HEMIBALIZM

Co to znaczy Hemibalizm: gwałtowne, ciągłe ruchy o cha­rakterze wyrzucania, obejmujące dogłowowe części kończyn, przeważnie górnych. Ogranicza­ją się do jednej strony. Są przeważnie symptomem uszkodzenia podwzgórza po stronie przeciwnej. Powodem uszkodzenia jest z reguły niedokrwie­nie mózgu (udar). Wspólnie z gojeniem uszkodze­nia mózgu symptomy K. mogą zmniejszać się albo zanikać
Definicja HIPOTONIA:
Co to jest mięśni, po­jawia się w rezultacie uszkodzenia łuku odru­chowego, którego całość zapewnia utrzymanie prawidłowego napięcia. W jego następstwie do­chodzi do osłabienia odruchów ścięgnistych. H. może HEMIBALIZM.
Definicja HELLEBRYNA:
Co to jest glikozydy wyizo­lowane z ciemiernika o działaniu zbliżonym do strofantyny (działanie nasercowe pobudzające kurczliwość, a zmniejszające przewodnictwo i pobudliwość - arytmie, niewydolność krążenia HEMIBALIZM.
Definicja HEROINA-(C21H23N05):
Co to jest pochodna morfiny; substancja o mocnym działaniu przeciwbó­lowym i przeciwkaszlowym. W Polsce nie stoso­wana w lecznictwie z racji na ryzyko silnego uzależnienia pacjenta, bo jest bardzo mocnym HEMIBALIZM.
Definicja HIPERKAPNIA:
Co to jest podwyższone ciśnienie cząstkowe dwutlenku węgla we krwi na skutek niedostatecznej wentylacji (na przykład odma opłucnowa, obrzęk płuc) albo nagroma­dzenia tego gazu w atmosferze. Prowadzi do kwasicy HEMIBALIZM.

Czym jest HEMIBALIZM znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: