Słownik hemferektomia co to znaczy.
Definicja HEMISFEREKTOMIA. Co to jest jednej z pół­kul mózgu (aktualnie usuwa się korę mózgową z.

Czy przydatne?

Definicja HEMISFEREKTOMIA

Co to znaczy Hemisferektomia: sporadycznie stosowa­ny zabieg operacyjnego usunięcia jednej z pół­kul mózgu (aktualnie usuwa się korę mózgową z zachowaniem wzgórza i jąder pod korowych). Przyczynił się do poznania funkcji poszczegól­nych fragmentów mózgu, wskazując jednocze­śnie na samowystarczalność każdej z półkul i sporą plastyczność tkanki mózgowej umożliwia­jącej przejęcie funkcji ośrodków jednej półku­li poprzez drugą
Definicja HOMEOSTAZA:
Co to jest organizmów do utrzymywania względnie stałego środowiska we­wnętrznego. W ujęciu klasycznym koncepcja H. oparta jest na następujących założeniach: izolo­wany układ dąży do utrzymania stałości swoich HEMISFEREKTOMIA.
Definicja HIPERTERMIA:
Co to jest prostracja ciepl­na; stan nadmiernego wzrostu temp. cia­ła. Rozwija się, gdy liczba powstającego ciepła w organizmie przekracza możliwości jego straty. Regularnie reakcjom fizjologicznym HEMISFEREKTOMIA.
Definicja HIPOKRATESA PALCE:
Co to jest deformacja palców wynikająca z przerostu po­liczków paznokciowych. Pojawiają się jako symptom wielu chorób, raczej serca i płuc. Spo­tyka się także palce pałeczkowate wrodzone, nie-powiązane z żadną HEMISFEREKTOMIA.
Definicja HIPOTERAPIA:
Co to jest rehabilitacja pacjen­tów z uszkodzeniami układu nerwowego o róż­nej etiologii, przez kontakt fizyczny i w pierwszej kolejności jazdę konną. Znajduje zastosowa­nie w terapii dzieci na przykład z HEMISFEREKTOMIA.

Czym jest HEMISFEREKTOMIA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: