Słownik hemodylucja co to znaczy.
Definicja HEMODYLUCJA. Co to jest objętości osocza i pomniejszenie masy krwinek. Jest skutkiem.

Czy przydatne?

Definicja HEMODYLUCJA

Co to znaczy Hemodylucja: powiększenie zawartości pły­nów we krwi wywołujące przyrost objętości osocza i pomniejszenie masy krwinek. Jest skutkiem ubocz­nym stosowania wlewów dożylnych (kroplówek), regularnie użytkowany w przygotowaniu chorego do zabiegu operacyjnego (mniejsza strata elemen­tów morfotycznych)
Definicja HEROINA-(C21H23N05):
Co to jest pochodna morfiny; substancja o mocnym działaniu przeciwbó­lowym i przeciwkaszlowym. W Polsce nie stoso­wana w lecznictwie z racji na ryzyko silnego uzależnienia pacjenta, bo jest bardzo mocnym HEMODYLUCJA.
Definicja HETERORECEPTORY:
Co to jest recep­torów presynaptycznych, reagujących na transmi­tery i neuromodulatory wydzielane w pobliskich zakończeniach nerwowych i docierających do H. w rezultacie dyfuzji z krwioobiegu. Na takiej dro­dze HEMODYLUCJA.
Definicja HELLERA OPERACJA:
Co to jest na na­cięciu dolnego zwieracza przełyku na odcinku kilku centymetrów poprzez dostęp z lewostronnej torakotomii. Użytkowany w achalazji przełyku. Jej rezultaty są lepsze niż po rozszerzaniu przełyku HEMODYLUCJA.
Definicja HISTONY:
Co to jest białek o charakte­rze zasadowym. Wiążą się z DNA, będąc struk­turami stanowiącymi podstawę nukleosomowej organizacji chromatyny w komórkach, dzię­ki tworzeniu białkowego rdzenia (nukleosomu), wokół HEMODYLUCJA.

Czym jest HEMODYLUCJA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: