Słownik hemofilia co to znaczy.
Definicja HEMOFILIA. Co to jest jednego z czynników krzepnięcia (globulina antyhemofilowa.

Czy przydatne?

Definicja HEMOFILIA

Co to znaczy Hemofilia: krwawiączka; wrodzona choro­ba spowodowana niedoborem jednego z czynników krzepnięcia (globulina antyhemofilowa). Istnieją 2 kluczowe postacie dolegliwości: hemofilia A (niedo­bór czynnika VIII) stanowi około 80% przypadków i hemofilia B (czynnik IX czynnik Christmasa stąd inna nazwa hemofilii B - dolegliwość Christ­masa). Ceny warunkujące syntezę tych czynni­ków znajdują się w chromosomie X (zaburzenie powiązane z płcią), dlatego chorują niemal wy­łącznie mężczyźni (ich córki są nosicielkami, a synowie są zawsze zdrowi). Niedobór może być różnie nasilony. Gdy stężenie czynnika jest poniżej 1% normy symptomem są spontaniczne, nierzadko obfite krwawienia. Przy poziomie około 5% (H. delikatna) ryzyko nadmiernych krwawień wiąże się z urazami albo zabiegami chirurgicz­nymi. Dolegliwość powodować może zagrażają­ce życiu krwawienia, lecz istotnym jej aspektem są powikłania opierające na zniekształceniach i zwyrodnieniach układu kostno-mięśniowego w konsekwencji nawracających wylewów krwawych i uszkodzeniach centralnego układu ner­wowego i oczu. Leczenie bazuje na podawaniu preparatów zawierających brakujące impulsy krzepnięcia, w dawkach i okolicznościach za­leżnych od ciężkości skazy (na przykład przed zabiegami
operacyjnymi w H. łagodnej). Istotnym jest uni­kanie stosowania leków niekorzystnie wpływają­cych na mechanizm krzepnięcia krwi na przykład aspiryny
Definicja HIPERBILIRUBINEMIA:
Co to jest bilirubiny w surowicy krwi; powodem może być dolegliwość wątroby powodująca jej metabo­liczną niewydolność albo powody pozawątrobowe powodujące nadmierny rozpad krwinek z uwolnieniem hemoglobiny HEMOFILIA.
Definicja HALUCYNOIDY:
Co to jest psychosen-sorycznych, wrażenia powstające bez bodźców działających z zewnątrz. Doznania te chory oce­nia krytycznie, uważa je za symptom chorobowy. Występują w nie wszystkich sytuacjach padacz­ki i HEMOFILIA.
Definicja HEMOSTAZA:
Co to jest po­wstrzymujący krwotok z uszkodzonego naczynia krwionośnego i warunkujących utrzyma- nie krwi w łożysku naczyniowym w stanie płyn­nym. Jest rezultatem współdziałania przedmiotów ściany naczynia HEMOFILIA.
Definicja HOMEOTYCZNE GENY:
Co to jest przełączniko­we, które określają tożsamość poszczególnych segmentów DNA. Z tego powodu mutacje tych genów mogą wywołać, iż jedna część ciała zostanie zastąpiona inną (na przykład u muszki owoco­wej HEMOFILIA.

Czym jest HEMOFILIA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: