Słownik hemofiltracja co to znaczy.
Definicja HEMOFILTRACJA. Co to jest hemodializy; ultrafiltrację uzyskuje się stosując ujemne.

Czy przydatne?

Definicja HEMOFILTRACJA

Co to znaczy Hemofiltracja: krążenie krwi jest podobne do krążenia w okresie hemodializy; ultrafiltrację uzyskuje się stosując ujemne ciśnienie po ze­wnętrznej stronie błony albo częściowo hamując odpływ krwi, co powiększa ciśnienie w przedzia­le krwi dializatora. Usunięty w trakcie H, nadmiar płynów musi być uzupełniony izotonicznym roz­tworem soli. Z wyjątkiem płynu usuwanego w procesie H. znajdujące się we krwi substancje osmotycznie aktywne przechodzą w mniejszym albo większym stopniu poprzez błonę, zależnie od jej rodzaju. H wykonuje się: jako zabieg uzupeł­niający hemodializę - wykonuje się na godzinę przed jej rozpoczęciem (minimalizuje częstotliwość powikłań i skraca czas właściwej dializy) i u chorych z ostrą niewydolnością nerek, u któ­rych niezbędne jest wykorzystywanie sporych ilości płynów dożylnie
Definicja HAPLOIDALNOŚĆ:
Co to jest sy­tuacji komórki, której jądro zawiera pojedyn­czy chromosom z każdej pary homologicznej. U człowieka komórka jajowa i plemnik posia­dają haploidalny zbiór chromosomów, gdy zle­wają się w trakcie HEMOFILTRACJA.
Definicja HIPOGLIKEMIA:
Co to jest obniżenie stężenia glukozy poniżej 2,5mmol/l. Stan ten jest przeważnie następstwem nadmiernej odpo­wiedzi insulinowej na podwyższenie stężenia glukozy we krwi (hipoglikemia reaktywna). Roz­różnia się HEMOFILTRACJA.
Definicja HISTERIA:
Co to jest nerwicy charakte­ryzujące się różnorodnością objawów somatycznych i psychologicznych. Jest rezultatem dysocjacji, a więc procesu, gdzie różne wewnętrzne treści psychiczne (wspomnienia, myśli, uczucia HEMOFILTRACJA.
Definicja HORMON:
Co to jest biologicznie aktywna produkowana w szczególnych komórkach gruczo­łów wewnętrznego wydzielania (dokrewnych), która po przeniesieniu z krwią do wrażliwych tkanek klasyfikuje ich funkcję. Wydzielanie H HEMOFILTRACJA.

Czym jest HEMOFILTRACJA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: