Słownik hemofiltracja co to znaczy.
Definicja HEMOFILTRACJA. Co to jest hemodializy; ultrafiltrację uzyskuje się stosując ujemne.

Czy przydatne?

Definicja HEMOFILTRACJA

Co to znaczy Hemofiltracja: krążenie krwi jest podobne do krążenia w okresie hemodializy; ultrafiltrację uzyskuje się stosując ujemne ciśnienie po ze­wnętrznej stronie błony albo częściowo hamując odpływ krwi, co powiększa ciśnienie w przedzia­le krwi dializatora. Usunięty w trakcie H, nadmiar płynów musi być uzupełniony izotonicznym roz­tworem soli. Z wyjątkiem płynu usuwanego w procesie H. znajdujące się we krwi substancje osmotycznie aktywne przechodzą w mniejszym albo większym stopniu poprzez błonę, zależnie od jej rodzaju. H wykonuje się: jako zabieg uzupeł­niający hemodializę - wykonuje się na godzinę przed jej rozpoczęciem (minimalizuje częstotliwość powikłań i skraca czas właściwej dializy) i u chorych z ostrą niewydolnością nerek, u któ­rych niezbędne jest wykorzystywanie sporych ilości płynów dożylnie
Definicja HEKSOZY:
Co to jest cukry łatwe, których szkielet zbu­dowany jest z sześciu atomów węgla (między innymi glu­koza, fruktoza, galaktoza hemofiltracja.
Definicja HALLER ALBRECHT:
Co to jest właściwie Albert von Haller. Szwajcarski fizjolog, botanik i literat. Jego majątek naukowy dotyczy anato­mii i fizjologii (jest artystą tej nazwy, którą objął wszystkie poprawne czynności zdrowego hemofiltracja.
Definicja HEPATOMEGALIA:
Co to jest zwiększenie wątroby, jego powodem mogą być dolegliwości wątroby (na przykład zapalenie) albo ogólnoustrojowe na przykład niewydol­ność krążenia hemofiltracja.
Definicja HALLPIKE PRÓBA KALORYCZNA:
Co to jest pobudliwości błędnika, polegającym na spe­cjalnym ułożeniu głowy, a w dalszym ciągu płukaniu uszu chłodną i ciepłą wodą (pobudzanie prze­pływu endolimfy w kanałach błędnika). Obser­wuje się w tym hemofiltracja.

Czym jest HEMOFILTRACJA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: