Słownik hemoglobina co to znaczy.
Definicja HEMOGLOBINA - (Hb). Co to jest metaloporfiryny (hem). Złożona jest z 4 łańcuchów.

Czy przydatne?

Definicja HEMOGLOBINA - (Hb)

Co to znaczy Hemoglobina - (Hb): iałko złożone z czę­ści białkowej (globulina) i metaloporfiryny (hem). Złożona jest z 4 łańcuchów polipeptydowych. U człowieka, w erytrocytach występują: hemo­globina A (90% u dorosłych) i F (płodowa - ma umiejętność do wiązania i oddawania tlenu przy niż­szych ciśnieniach parcjalnych gazu, co jest cha­rakterystyczne dla sytuacji krążeniowej płodu, po urodzeniu jej stężenie etapowo obniża się, chyba iż noworodek ma wadę siniczą serca). H. ma umiejętność odwracalnego łączenia się z tle­nem (oksyhemomoglobina), dzięki czemu spełnia rolę przenośnika tlenu z płuc do tkanek, uczestni­czy również w transporcie dwutlenku węgla z tkanek do płuc. H. transportuje powyżej 97% tlenu
Patrz także, zioła HEMOGLOBINA - (Hb):Cebula ZwyczajnaEleuterokok Kolczasty
Definicja HEPARYNA:
Co to jest zbudowany z łańcuchów mukopolisacharydowch o różnorod­nych długościach (niefrakcjonowania). Występu­je w sporych ilościach w komórkach tucznych. H. potęgując działanie antytombiny III hamuje pro­ces hemoglobina - (hb).
Definicja HIPERTERMIA:
Co to jest prostracja ciepl­na; stan nadmiernego wzrostu temp. cia­ła. Rozwija się, gdy liczba powstającego ciepła w organizmie przekracza możliwości jego straty. Regularnie reakcjom fizjologicznym hemoglobina - (hb).
Definicja HIPERKALIEMIA:
Co to jest krwi. Pojawia się w razie nad­miernej podaży z pokarmem, nadmiernego uwalniania z komórek (rozpad, nie wszystkie leki, kwasica, cukrzyca) albo ograniczonego wydalania (dolegliwości nerek i nadnerczy hemoglobina - (hb).
Definicja HODOWLA WSOBNA:
Co to jest na kojarzeniu do rozmnażania osobników spo­krewnionych. Regularnie powstałe osobniki są homozygotyczne pod względem wielu nieko­rzystnych cech. Dlatego także małżeństwa osób blisko spokrewnionych są hemoglobina - (hb).

Czym jest HEMOGLOBINA - (Hb znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: