Słownik hemoglobina co to znaczy.
Definicja HEMOGLOBINA - (Hb). Co to jest metaloporfiryny (hem). Złożona jest z 4 łańcuchów.

Czy przydatne?

Definicja HEMOGLOBINA - (Hb)

Co to znaczy Hemoglobina - (Hb): iałko złożone z czę­ści białkowej (globulina) i metaloporfiryny (hem). Złożona jest z 4 łańcuchów polipeptydowych. U człowieka, w erytrocytach występują: hemo­globina A (90% u dorosłych) i F (płodowa - ma umiejętność do wiązania i oddawania tlenu przy niż­szych ciśnieniach parcjalnych gazu, co jest cha­rakterystyczne dla sytuacji krążeniowej płodu, po urodzeniu jej stężenie etapowo obniża się, chyba iż noworodek ma wadę siniczą serca). H. ma umiejętność odwracalnego łączenia się z tle­nem (oksyhemomoglobina), dzięki czemu spełnia rolę przenośnika tlenu z płuc do tkanek, uczestni­czy również w transporcie dwutlenku węgla z tkanek do płuc. H. transportuje powyżej 97% tlenu
Patrz także, zioła HEMOGLOBINA - (Hb):Cebula ZwyczajnaEleuterokok Kolczasty
Definicja HOMOKARNOZYNOZA:
Co to jest dziedzicz­na spowodowana niedoborem enzymatycznym, który prowadzi do gromadzenia się w płynie mózgowo-rdzeniowym i mózgu dipeptydu karnozyny (histydyna i GABA). Objawia się postępującym spastycznym HEMOGLOBINA - (HB).
Definicja HIPOWENTYLACJA:
Co to jest czynności od­dechowej płuc kierujące do spadku ciśnie­nia cząsteczkowego tlenu i wzrostu dwutlenku węgla we krwi tętniczej. Powody mogą leżeć w uszkodzeniu ośrodka oddechowego w rdze­niu przedłużonym HEMOGLOBINA - (HB).
Definicja HOMEODOMENA:
Co to jest domena białkowa złożo­na z 60 aminokwasów i kodowana poprzez homeobox. Złożona jest z 4 obszarów helikalnych, z których jeden bierze udział w transkrypcji HEMOGLOBINA - (HB).
Definicja HODOWLA WSOBNA:
Co to jest na kojarzeniu do rozmnażania osobników spo­krewnionych. Regularnie powstałe osobniki są homozygotyczne pod względem wielu nieko­rzystnych cech. Dlatego także małżeństwa osób blisko spokrewnionych są HEMOGLOBINA - (HB).

Czym jest HEMOGLOBINA - (Hb znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: