Słownik hemoglobinemia co to znaczy.
Definicja HEMOGLOBINEMIA. Co to jest Jest zjawiskiem patologicznym związanym z nasilo­ną hemolizą.

Czy przydatne?

Definicja HEMOGLOBINEMIA

Co to znaczy Hemoglobinemia: zdarzenie występowa­nia wolnej hemoglobiny w surowicy krwi. Jest zjawiskiem patologicznym związanym z nasilo­ną hemolizą (przetoczenie krwi obcej grupowo, zatrucia na przykład jad żmij, oparzenia, oziębienie i tak dalej). Może prowadzić do hemoglobinurii
Definicja HODOWLA DROBNOUSTROJÓW:
Co to jest izolacji i badania drobnoustrojów, pro­wadzona w laboratorium na adekwatnie do­branych pożywkach w optymalnych uwarunkowaniach fizycznych. Nie wszystkie drobnoustroje (wirusy, riketsje) hoduje się na HEMOGLOBINEMIA.
Definicja HAEMOPHILUS:
Co to jest HABITUACJA HACZYK HAEMOPHILUS HAFNIA hak HALLER ALBRECHT HALLPIKE PRÓBA KALORYCZNA HALUCYNACJE HALUCYNOGENY HALUCYNOIDY HAŁAS HAMARTIA HAMARTOMA HAMARTOMA HAMMANA Symptom HAMOWANIE ODRUCHÓW HEMOGLOBINEMIA.
Definicja HAPTEN:
Co to jest niższej w porównaniu z antygenem masie cząsteczkowej, która może, w sposób specyficzny reagować z przeciwcia­łem, lecz sama nie może wywoływać produkcji przeciwciał, chyba iż jest połączona z inną HEMOGLOBINEMIA.
Definicja HEMATOSPERMIA:
Co to jest nasieniu; może być sporadycznym zjawiskiem bez podło­ża chorobowego na przykład w następstwie przedłużonej abstynencji seksualnej, częstym albo przerywa­nym relacji seksualnym. Może być symptomem HEMOGLOBINEMIA.

Czym jest HEMOGLOBINEMIA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: