Słownik hemokrynia co to znaczy.
Definicja HEMOKRYNIA. Co to jest zjawiskiem charakterystycznym dla gruczołów wydziela­nia.

Czy przydatne?

Definicja HEMOKRYNIA

Co to znaczy Hemokrynia: wydzielanie produktów gru­czołowych wprost do krwi. Jest zjawiskiem charakterystycznym dla gruczołów wydziela­nia wewnętrznego (dokrewnych) nie mających przewodów wyprowadzających.
HEMOLITYCZNY ODCZYN - odczyn poprze­toczeniowy, odczyn cytotoksyczny; po przeto­czeniu krwi albo preparatów krwiopochodnych dochodzi do hemolizy krwinek czerwonych biorcy. Powodem są reakcje immunologicz­ne - niezgodność w dziedzinie układu ABO, nie hemolityczny odczyn gorączkowy. Odczyn ten częściej występuje w razie przetaczania wielokrotnego krwi, licznych ciąż
Definicja HOMEOPATIA:
Co to jest zadanie leczyć przez podawanie substancji, które w większych dawkach powodują symptomy cho­robowe (trucizn) podobne do danej dolegliwości, w takim rozcieńczeniu, jakie nie skutkuje ujem­nych skutków HEMOKRYNIA.
Definicja HOMEOSTAZA:
Co to jest organizmów do utrzymywania względnie stałego środowiska we­wnętrznego. W ujęciu klasycznym koncepcja H. oparta jest na następujących założeniach: izolo­wany układ dąży do utrzymania stałości swoich HEMOKRYNIA.
Definicja HORMONALNA TERAPIA ZASTĘPCZA:
Co to jest wywoływanych w organizmie kobiet niedoborem hormonów płciowych (es­trogeny, progesteron). Niedobór ten spowodowany jest fizjologicznym procesem starzenia się or­ganizmu (menopauza naturalna) albo HEMOKRYNIA.
Definicja HAMOWANIE POSTSYNAPTYCZNE:
Co to jest mecha­nizm wygaszania pobudzeń w układzie nerwo­wym, opierający na hiperpolaryzacji (niewrażli­wy na bodźce) neuronu w następstwie związania się neurotransmittera hamującego HEMOKRYNIA.

Czym jest HEMOKRYNIA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: