Słownik heroina c21h23n05 co to znaczy.
Definicja HEROINA-(C21H23N05). Co to jest przeciwbó­lowym i przeciwkaszlowym. W Polsce nie.

Czy przydatne?

Definicja HEROINA-(C21H23N05)

Co to znaczy Heroina-(C21H23N05): diamorfina; pochodna morfiny; substancja o mocnym działaniu przeciwbó­lowym i przeciwkaszlowym. W Polsce nie stoso­wana w lecznictwie z racji na ryzyko silnego uzależnienia pacjenta, bo jest bardzo mocnym narkotykiem (już kilka dawek wystarcza by uza­leżnić się fizycznie). Uzależnienie od heroiny jest najmocniejszym z istniejących, odstawienie, prowa­dzi do reakcji abstynencyjnej organizmu i obja­wia się: wymiotami, drżeniem mięśni, depresją a nawet zapaścią kierującą do zgonu.
Heroina została odkryta z morfiny w 1874r. j dzięki prostej reakcji chemicznej. Nazwa pochodzi od tego, iż stanowiła wówczas he­roiczny środek leczniczy dla morfinistów. Ma I postać drobniejszego albo grubszego proszku j o barwie od białawej do brunatnej, stąd nazwa jednej z odmian - brown sugar (z angielskiego: - j brązowy cukier). W Polsce pozyskiwana jest I między innymi z maku lekarskiego (tak zwany kompot)
Definicja HEIMLICHA ZABIEG:
Co to jest Heimlicha; jedna z głownych procedur ratujących ży­cie, gdy dochodzi do całkowitego zamknięcia dróg oddechowych (zadławienia) poprzez ciało obce. Rękoczyn ten powiększa ciśnienie w klatce piersiowej HEROINA-(C21H23N05).
Definicja HACZYK:
Co to jest chirurgiczne stosowane w artroskopii jako próbnik tkankowy i w ope­racjach żylaków do flebektomii. Jest także określe­niem haczykowatego kształtu tworów kostnych na przykład haczyk łzowy kości łzowej HEROINA-(C21H23N05).
Definicja HIPOPROTEINEMIA:
Co to jest stężenia białka w osoczu (albo jego frakcji na przykład hipoalbuminemia). Pojawia się w stanach niedożywie­nia (kwashiorkor, przetoki jelitowe), w stanach straty białka z moczem (zespół nerczycowy) i HEROINA-(C21H23N05).
Definicja HIPERALDOSTERONIZM:
Co to jest w organizmie. Może być zaburzeniem o charakterze pierwotnym, może także być ob­jawem chorób, gdzie kora nadnerczy wy­dziela nadmiar hormonu naśladując symptomy hiperaldosteronizmu pierwotnego HEROINA-(C21H23N05).

Czym jest HEROINA-(C21H23N05 znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: