Słownik heteroreceptory co to znaczy.
Definicja HETERORECEPTORY. Co to jest na transmi­tery i neuromodulatory wydzielane w pobliskich.

Czy przydatne?

Definicja HETERORECEPTORY

Co to znaczy Heteroreceptory: specjalna ekipa recep­torów presynaptycznych, reagujących na transmi­tery i neuromodulatory wydzielane w pobliskich zakończeniach nerwowych i docierających do H. w rezultacie dyfuzji z krwioobiegu. Na takiej dro­dze acetylocholina (układ autonomiczny przy-współczulny) hamuje uwalnianie noradrenaliny przez swój receptor aktualny w błonie zakoń­czeń współczulnych. Odbywa się tak w obszarach, gdzie zakończenia układu przywspółczulnego i współczulnego są blisko splecione na przykład w sercu (aktywność nerwu błędnego ogranicza pobudza­jący wpływ układu współczulnego, mogący za­pobiegać niebezpiecznym zaburzeniom rytmu)
Definicja HIPERBILIRUBINEMIA:
Co to jest bilirubiny w surowicy krwi; powodem może być dolegliwość wątroby powodująca jej metabo­liczną niewydolność albo powody pozawątrobowe powodujące nadmierny rozpad krwinek z uwolnieniem hemoglobiny heteroreceptory.
Definicja HEMADSORBCJA:
Co to jest przylegania krwi­nek czerwonych do komórek zakażonych nie­którymi gatunkami wirusów w hodowlach in vitro. Stanowi podstawę do wykrywania zaka­żeń hodowli komórkowych na przykład paramyksowirusami heteroreceptory.
Definicja HEBERDENA GUZKI:
Co to jest chrzęst-no-kostne guzki powstające w zmianach zwy­rodnieniowych ręki umiejscowione po stronie wyprostnej u podstawy paliczków dystalnych dłoni. Zazwyczaj są bolące a paliczki dystalne od­chylają się heteroreceptory.
Definicja HIALINA:
Co to jest o różnym po­chodzeniu i składzie na przykład włókienkowe białko pojawiające się w cytoplazmie komórek wątro­bowych w razie ich poalkoholowego za­palenia, białka osocza w szkliwieniu tętniczek heteroreceptory.

Czym jest HETERORECEPTORY znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: