Słownik heteroreceptory co to znaczy.
Definicja HETERORECEPTORY. Co to jest na transmi­tery i neuromodulatory wydzielane w pobliskich.

Czy przydatne?

Definicja HETERORECEPTORY

Co to znaczy HETERORECEPTORY: specjalna ekipa recep­torów presynaptycznych, reagujących na transmi­tery i neuromodulatory wydzielane w pobliskich zakończeniach nerwowych i docierających do H. w rezultacie dyfuzji z krwioobiegu. Na takiej dro­dze acetylocholina (układ autonomiczny przy-współczulny) hamuje uwalnianie noradrenaliny przez swój receptor aktualny w błonie zakoń­czeń współczulnych. Odbywa się tak w obszarach, gdzie zakończenia układu przywspółczulnego i współczulnego są blisko splecione na przykład w sercu (aktywność nerwu błędnego ogranicza pobudza­jący wpływ układu współczulnego, mogący za­pobiegać niebezpiecznym zaburzeniom rytmu)
Definicja HIPERKAPNIA:
Co to jest podwyższone ciśnienie cząstkowe dwutlenku węgla we krwi na skutek niedostatecznej wentylacji (na przykład odma opłucnowa, obrzęk płuc) albo nagroma­dzenia tego gazu w atmosferze. Prowadzi do kwasicy heteroreceptory co znaczy.
Definicja HAPTOKORRYNA:
Co to jest produkowa­na poprzez ślinianki, która pod wpływem zmo­dyfikowania poprzez enzymy trzustkowe tworzy kompleks z witaminą B12, kierując się podobnie jak czynnik wewnętrzny z żołądka, transportuje ją do heteroreceptory krzyżówka.
Definicja HARTNUPA CHOROBA:
Co to jest występujące zaburzenie wchłaniania nie wszystkich aminokwasów (raczej tryptofanu) z przewodu pokarmowego. Charakteryzuje się wysypką i wa­dami ośrodkowego układu nerwowego. Nagro­madzone w jelicie heteroreceptory co to jest.
Definicja HALLPIKE PRÓBA KALORYCZNA:
Co to jest pobudliwości błędnika, polegającym na spe­cjalnym ułożeniu głowy, a w dalszym ciągu płukaniu uszu chłodną i ciepłą wodą (pobudzanie prze­pływu endolimfy w kanałach błędnika). Obser­wuje się w tym heteroreceptory słownik.

Czym jest HETERORECEPTORY znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: