Słownik heteroseksualizm co to znaczy.
Definicja HETEROSEKSUALIZM. Co to jest naturalną, bio­logicznie uzasadnioną orientacją seksualną.

Czy przydatne?

Definicja HETEROSEKSUALIZM

Co to znaczy Heteroseksualizm: pociąg seksualny do osobników płci przeciwnej. Jest naturalną, bio­logicznie uzasadnioną orientacją seksualną. Osobnicy H. przejawiają niekiedy, przejściowo, raczej w momencie młodzieńczym zachowania homoseksualne
Definicja HEMAGLUTYNACJA:
Co to jest czer­wonych; zdarzenie zlepiania się krwinek czer­wonych w obecności swoistych przeciwciał albo czynników nieswoistych (bakterie, wirusy, enzy­my drobnoustrojów). Odczyny hemaglutynacyjne mają heteroseksualizm.
Definicja HODOWLA WSOBNA:
Co to jest na kojarzeniu do rozmnażania osobników spo­krewnionych. Regularnie powstałe osobniki są homozygotyczne pod względem wielu nieko­rzystnych cech. Dlatego także małżeństwa osób blisko spokrewnionych są heteroseksualizm.
Definicja HEMOSYDERYNA:
Co to jest magazyn jonów żelaza, w formie nierozpuszczalnych, wewnątrzkomór­kowych złogów w wątrobie i szpiku. Złogi te mogą być wykorzystane poprzez organizm w okre­się niedoborów heteroseksualizm.
Definicja HIPERBILIRUBINEMIA:
Co to jest bilirubiny w surowicy krwi; powodem może być dolegliwość wątroby powodująca jej metabo­liczną niewydolność albo powody pozawątrobowe powodujące nadmierny rozpad krwinek z uwolnieniem hemoglobiny heteroseksualizm.

Czym jest HETEROSEKSUALIZM znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: