Słownik heterozja co to znaczy.
Definicja HETEROZJA. Co to jest danych warunków (lep­szych szans na przeżycie) potomstwa osobników.

Czy przydatne?

Definicja HETEROZJA

Co to znaczy Heterozja: wigor mieszańców; zdarzenie lep­szego przystosowania do danych warunków (lep­szych szans na przeżycie) potomstwa osobników kompletnie z sobą nie spokrewnionych (kojarze­nie niekrewniacze). Wyjaśnieniem jest fakt, iż każdy krzyżujący się osobnik jest homozygotą dla pewnej liczby niepożądanych genów recesywnych, mogą jednak być maskowane poprzez odpowiedni dominujący gen drugiego osobnika. Odpowiednikiem niekorzystnego wpływu krzyżowania się osobników spokrewnionych jest hemofilia (—> hodowla wsobna)
Definicja HEMOGLOBINA - (Hb):
Co to jest czę­ści białkowej (globulina) i metaloporfiryny (hem). Złożona jest z 4 łańcuchów polipeptydowych. U człowieka, w erytrocytach występują: hemo­globina A (90% u dorosłych) i F (płodowa - ma heterozja.
Definicja HISTERIA:
Co to jest nerwicy charakte­ryzujące się różnorodnością objawów somatycznych i psychologicznych. Jest rezultatem dysocjacji, a więc procesu, gdzie różne wewnętrzne treści psychiczne (wspomnienia, myśli, uczucia heterozja.
Definicja HISTIOCYTOZA X:
Co to jest obejmują­ca: ziarniniaka kwasochłonnego, chorobę Han-da-Schullera-Christiana (histiocytoza rozsiana, przewlekła) i chorobę Abta-Letterera-Siwego (histiocytoza ostra, złośliwa). Dolegliwość o heterozja.
Definicja HOMEOBOX:
Co to jest bardzo cha­rakterystycznej sekwencji, składający się ze 180 par zasad, kodujący odcinek łańcucha polipeptydowego wiążącego DNA (homeodomena). Jest bardzo stały ewolucyjnie (taki sam u droż­dży i heterozja.

Czym jest HETEROZJA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: