Słownik heterozja co to znaczy.
Definicja HETEROZJA. Co to jest danych warunków (lep­szych szans na przeżycie) potomstwa osobników.

Czy przydatne?

Definicja HETEROZJA

Co to znaczy Heterozja: wigor mieszańców; zdarzenie lep­szego przystosowania do danych warunków (lep­szych szans na przeżycie) potomstwa osobników kompletnie z sobą nie spokrewnionych (kojarze­nie niekrewniacze). Wyjaśnieniem jest fakt, iż każdy krzyżujący się osobnik jest homozygotą dla pewnej liczby niepożądanych genów recesywnych, mogą jednak być maskowane poprzez odpowiedni dominujący gen drugiego osobnika. Odpowiednikiem niekorzystnego wpływu krzyżowania się osobników spokrewnionych jest hemofilia (—> hodowla wsobna)
Definicja HIPERKOREKCJA:
Co to jest odła­mów, osi kończyny albo wygięcia kręgosłupa, przekraczająca dopuszczalne normy anatomicz­ne. Skutkuje zniekształcenie. Bywa użytkowana celowo w ortopedii, celem poprawy mechaniki sąsiednich HETEROZJA.
Definicja HEMOGLOBINA - (Hb):
Co to jest czę­ści białkowej (globulina) i metaloporfiryny (hem). Złożona jest z 4 łańcuchów polipeptydowych. U człowieka, w erytrocytach występują: hemo­globina A (90% u dorosłych) i F (płodowa - ma HETEROZJA.
Definicja HYDRURIA:
Co to jest wydzielanie dużej ilości moczu o niskiej gęstości względnej (moczówka prosta, przewodnienie HETEROZJA.
Definicja HELICOBACTER PYLORI:
Co to jest która specyficznie i wybiórczo zasiedla komór­ki żołądka wydzielające śluz. Jest jedynym mi­kroorganizmem rozmnażającym się w kwaśnym środowisku soku żołądkowego. Może być gest­nikiem inicjującym HETEROZJA.

Czym jest HETEROZJA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: