Słownik heterozja co to znaczy.
Definicja HETEROZJA. Co to jest danych warunków (lep­szych szans na przeżycie) potomstwa osobników.

Czy przydatne?

Definicja HETEROZJA

Co to znaczy HETEROZJA: wigor mieszańców; zdarzenie lep­szego przystosowania do danych warunków (lep­szych szans na przeżycie) potomstwa osobników kompletnie z sobą nie spokrewnionych (kojarze­nie niekrewniacze). Wyjaśnieniem jest fakt, iż każdy krzyżujący się osobnik jest homozygotą dla pewnej liczby niepożądanych genów recesywnych, mogą jednak być maskowane poprzez odpowiedni dominujący gen drugiego osobnika. Odpowiednikiem niekorzystnego wpływu krzyżowania się osobników spokrewnionych jest hemofilia (—> hodowla wsobna)
Definicja HEMADSORBCJA:
Co to jest przylegania krwi­nek czerwonych do komórek zakażonych nie­którymi gatunkami wirusów w hodowlach in vitro. Stanowi podstawę do wykrywania zaka­żeń hodowli komórkowych na przykład paramyksowirusami heterozja co to jest.
Definicja HAMOWANIE POSTSYNAPTYCZNE:
Co to jest mecha­nizm wygaszania pobudzeń w układzie nerwo­wym, opierający na hiperpolaryzacji (niewrażli­wy na bodźce) neuronu w następstwie związania się neurotransmittera hamującego heterozja definicja.
Definicja HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA:
Co to jest ortostatyczne; nadmierne obniżenie ci­śnienia krwi, po zmianie pozycji z leżącej na siedzącą albo stojącą (powyżej 20mmHg). Nie to jest odrębne schorzenie, ale symptom nieprawidło­wej regulacji heterozja co znaczy.
Definicja HEBERDENA GUZKI:
Co to jest chrzęst-no-kostne guzki powstające w zmianach zwy­rodnieniowych ręki umiejscowione po stronie wyprostnej u podstawy paliczków dystalnych dłoni. Zazwyczaj są bolące a paliczki dystalne od­chylają się heterozja słownik.

Czym jest HETEROZJA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: