Słownik heterozja co to znaczy.
Definicja HETEROZJA. Co to jest danych warunków (lep­szych szans na przeżycie) potomstwa osobników.

Czy przydatne?

Definicja HETEROZJA

Co to znaczy Heterozja: wigor mieszańców; zdarzenie lep­szego przystosowania do danych warunków (lep­szych szans na przeżycie) potomstwa osobników kompletnie z sobą nie spokrewnionych (kojarze­nie niekrewniacze). Wyjaśnieniem jest fakt, iż każdy krzyżujący się osobnik jest homozygotą dla pewnej liczby niepożądanych genów recesywnych, mogą jednak być maskowane poprzez odpowiedni dominujący gen drugiego osobnika. Odpowiednikiem niekorzystnego wpływu krzyżowania się osobników spokrewnionych jest hemofilia (—> hodowla wsobna)
Definicja HEMOGLOBINOPATIA:
Co to jest genetycz­ne powodujące powstawanie hemoglobiny o nieprawidłowej strukturze, co w różnym stop- niu upośledza jej funkcję. Leczenie jest obja­wowe, aczkolwiek spore nadzieje wiąże się z terapią heterozja.
Definicja HIPOKALIEMIA:
Co to jest surowicy krwi; pojawia się w niedoborach pokarmowych, wzmożonej utracie poprzez przewód pokarmowy (biegunka, wymioty, przetoki jelitowe), utracie poprzez nerki (po lekach moczopędnych, zespo­le heterozja.
Definicja HASZYSZ:
Co to jest z kwitną­cych pędów i liści konopi indyjskich. Zawiera THC - tetrahydrocannabinol, wywierający mocne działanie psychozotwórcze o zindywidualizownym efekcie. Od czasów starożytnych popular­ny pośród heterozja.
Definicja HEKSOZY:
Co to jest cukry łatwe, których szkielet zbu­dowany jest z sześciu atomów węgla (między innymi glu­koza, fruktoza, galaktoza heterozja.

Czym jest HETEROZJA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: