Słownik hialina co to znaczy.
Definicja HIALINA. Co to jest przykład włókienkowe białko pojawiające się w cytoplazmie komórek.

Czy przydatne?

Definicja HIALINA

Co to znaczy Hialina: szklista substancja o różnym po­chodzeniu i składzie na przykład włókienkowe białko pojawiające się w cytoplazmie komórek wątro­bowych w razie ich poalkoholowego za­palenia, białka osocza w szkliwieniu tętniczek nerkowych w cukrzycy czy także nukleoproteiny przy zakażeniach wirusowych
Definicja HABITUACJA:
Co to jest polegająca na stopniowym spadku natężenia reakcji w sto­sunku do powtarzającego się bodźca. Spadek ten wynika z osłabienia przewodzenia synap­tycznego. Umożliwia to ignorowanie powta­rzających się HIALINA.
Definicja HAMARTOMA:
Co to jest konsekwencji ogni­skowego rozrostu komórek i tkanek aktualnych w narządzie, jednak bez uformowania typo­wych dla tego narządu struktur. Przeważnie nie ma charakteru nowotworowego (nie daje HIALINA.
Definicja HIPERTELORYZM:
Co to jest wada budowy czaszki po­wodująca zbyt szerokie rozstawienie oczu HIALINA.
Definicja HIPOKRATESA PALCE:
Co to jest deformacja palców wynikająca z przerostu po­liczków paznokciowych. Pojawiają się jako symptom wielu chorób, raczej serca i płuc. Spo­tyka się także palce pałeczkowate wrodzone, nie-powiązane z żadną HIALINA.

Czym jest HIALINA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: