Słownik higiena co to znaczy.
Definicja HIGIENA. Co to jest zachowań człowie­ka na stan jego zdrowia. H. przyczynia się do.

Czy przydatne?

Definicja HIGIENA

Co to znaczy HIGIENA: wiedza o wpływach środowiska ma­terialnego i społecznego i zachowań człowie­ka na stan jego zdrowia. H. przyczynia się do opracowania praktycznych sposobów mających na celu eliminowanie ze środowiska i postępo­wania człowieka czynników niekorzystnych dla zdrowia i wprowadzania bądź umacniania gest­ników pozytywnych. Wiedza i zalecenia H. są przyswajane z dorobku różnych dziedzin medy­cyny i pozamedycznych i z prowadzenia wła­snych badań. H. psychiczna jest wydzieloną z H. ogólnej dziedziną zajmującą się ustaleniem norm i prawidłowości w dziedzinie zdrowia psychiczne­go jednostek i grup socjalnych i tworzeniem środków zapobiegających zaburzeniom zdro­wia psychicznego. H. szkolna zajmuje się ochro­ną i poprawą zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci w wieku szkolnym, zarówno tych żyjących w środowisku domowym, jak i tych z zakładów wychowawczych (internaty, bursy, domy dziecka, domy poprawcze)
Definicja HETEROSEKSUALIZM:
Co to jest osobników płci przeciwnej. Jest naturalną, bio­logicznie uzasadnioną orientacją seksualną. Osobnicy H. przejawiają niekiedy, przejściowo, raczej w momencie młodzieńczym zachowania homoseksualne higiena co znaczy.
Definicja HEMOSTAZA:
Co to jest po­wstrzymujący krwotok z uszkodzonego naczynia krwionośnego i warunkujących utrzyma- nie krwi w łożysku naczyniowym w stanie płyn­nym. Jest rezultatem współdziałania przedmiotów ściany naczynia higiena krzyżówka.
Definicja HIPERMNEZJA:
Co to jest zdol­ność dokładnego odtwarzania tych engramów pamięciowych, których odtworzenie w normal­nych uwarunkowaniach byłoby niemożliwe. Występuje w nie wszystkich sytuacjach upośledzenia umy­słowego albo higiena co to jest.
Definicja HIPERKALCEMICZNY PRZEŁOM:
Co to jest przytarczycowy; zespół objawów wywołanych bardzo wysokim stężeniem wapnia w surowi­cy krwi w przebiegu nadczynności przytarczyc. Symptomy P są bardzo dramatyczne: postępujące, skrajne osłabienie higiena słownik.

Czym jest HIGIENA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: