Słownik hiperaldosteronizm co to znaczy.
Definicja HIPERALDOSTERONIZM. Co to jest charakterze pierwotnym, może także być ob­jawem chorób.

Czy przydatne?

Definicja HIPERALDOSTERONIZM

Co to znaczy Hiperaldosteronizm: nadmiar aldosteronu w organizmie. Może być zaburzeniem o charakterze pierwotnym, może także być ob­jawem chorób, gdzie kora nadnerczy wy­dziela nadmiar hormonu naśladując symptomy hiperaldosteronizmu pierwotnego. Hiperaldosteronizm pierwotny (zespół Conna), charaktery­zuje się nadmiernym wydzielaniem aldosteronu (hormon kory nadnerczy), co wywołane jest nadczynnością warstwy kłębkowatej kory nadnerczy. Wywołuje go przeważnie gruczolak (niezłośliwy nowotwór), czasami rak albo prze­rost warstwy kłębkowatej. Symptomami zespołu są: nadmierne stężenie sodu w surowicy, pro­wadzące do nadciśnienia tętniczego i inne zaburzenia gospodarki elektrolitowej (obniżenie poziomu potasu i wapnia) i kwasowo-zasadowej z osłabieniem mięśniowym i ogólnym zmęcze­niem, drętwieniem kończyn, okresowymi pora­żeniami, nawet tężyczką, a również nadkwaśność żołądkowa, powodująca chorobę wrzodową. Charakterystycznym symptomem jest wielomocz ze wzmożonym pragnieniem i bóle głowy. Le­czenie jest chirurgiczne, dając dobre rezultaty w razie pojedynczych gruczolaków, niekie­dy jednak niezbędne jest usuwanie obu nadner­czy i w dalszym ciągu dożywotnie leczenie hormonami kory nadnerczy. Należy pamiętać o wyrównaniu zaburzeń gospodarki elektrolitowej (sód, potas, wapń). Powodem hiperaldosteronizmu wtórne­go jest przeważnie nadciśnienie tętnicze i sta­ny obrzękowe (niewydolność krążenia, marskość wątroby, zespół nerczycowy). W niewydolności
krążenia wydzielanie aldosteronu może być pra­widłowe, lecz pomniejszony przepływ krwi poprzez wątrobę i jego mniejsza biodegradacja powodo­wać może przyrost jego stężenia we krwi
Definicja HEMIHIDROSIS:
Co to jest połowy cia­ła; jest symptomem zniszczenia zwojów współczulnych po tej samej stronie. Regularnie jest symptomem ubocznym zabiegów operacyjnych prowadzą­cych do rozszerzenia naczyń tętniczych kosztem HIPERALDOSTERONIZM.
Definicja HISA PĘCZEK:
Co to jest bodźcoprze-wodzącego serca, zaczyna się w prawym przedsionku i biegnie pod wsierdziem w prawej komorze serca. Przewodzi czynniki elektryczne z węzła przedsionkowo-komorowego do pozo­stałych części HIPERALDOSTERONIZM.
Definicja HYBRYDOMA:
Co to jest nazwa hodowli komórkowych sztucznych nowotworów, wykorzystywanych do wytwarzania sporych ilości przeciwciał monoklinalnych. Komórki hybrydoma są klonem ustalonej komórki nowotworowej HIPERALDOSTERONIZM.
Definicja HEPATOMEGALIA:
Co to jest zwiększenie wątroby, jego powodem mogą być dolegliwości wątroby (na przykład zapalenie) albo ogólnoustrojowe na przykład niewydol­ność krążenia HIPERALDOSTERONIZM.

Czym jest HIPERALDOSTERONIZM znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: