Słownik hiperaldosteronizm co to znaczy.
Definicja HIPERALDOSTERONIZM. Co to jest charakterze pierwotnym, może także być ob­jawem chorób.

Czy przydatne?

Definicja HIPERALDOSTERONIZM

Co to znaczy Hiperaldosteronizm: nadmiar aldosteronu w organizmie. Może być zaburzeniem o charakterze pierwotnym, może także być ob­jawem chorób, gdzie kora nadnerczy wy­dziela nadmiar hormonu naśladując symptomy hiperaldosteronizmu pierwotnego. Hiperaldosteronizm pierwotny (zespół Conna), charaktery­zuje się nadmiernym wydzielaniem aldosteronu (hormon kory nadnerczy), co wywołane jest nadczynnością warstwy kłębkowatej kory nadnerczy. Wywołuje go przeważnie gruczolak (niezłośliwy nowotwór), czasami rak albo prze­rost warstwy kłębkowatej. Symptomami zespołu są: nadmierne stężenie sodu w surowicy, pro­wadzące do nadciśnienia tętniczego i inne zaburzenia gospodarki elektrolitowej (obniżenie poziomu potasu i wapnia) i kwasowo-zasadowej z osłabieniem mięśniowym i ogólnym zmęcze­niem, drętwieniem kończyn, okresowymi pora­żeniami, nawet tężyczką, a również nadkwaśność żołądkowa, powodująca chorobę wrzodową. Charakterystycznym symptomem jest wielomocz ze wzmożonym pragnieniem i bóle głowy. Le­czenie jest chirurgiczne, dając dobre rezultaty w razie pojedynczych gruczolaków, niekie­dy jednak niezbędne jest usuwanie obu nadner­czy i w dalszym ciągu dożywotnie leczenie hormonami kory nadnerczy. Należy pamiętać o wyrównaniu zaburzeń gospodarki elektrolitowej (sód, potas, wapń). Powodem hiperaldosteronizmu wtórne­go jest przeważnie nadciśnienie tętnicze i sta­ny obrzękowe (niewydolność krążenia, marskość wątroby, zespół nerczycowy). W niewydolności
krążenia wydzielanie aldosteronu może być pra­widłowe, lecz pomniejszony przepływ krwi poprzez wątrobę i jego mniejsza biodegradacja powodo­wać może przyrost jego stężenia we krwi
Definicja HETEROZJA:
Co to jest zdarzenie lep­szego przystosowania do danych warunków (lep­szych szans na przeżycie) potomstwa osobników kompletnie z sobą nie spokrewnionych (kojarze­nie niekrewniacze). Wyjaśnieniem jest fakt, iż hiperaldosteronizm.
Definicja HODOWLA WSOBNA:
Co to jest na kojarzeniu do rozmnażania osobników spo­krewnionych. Regularnie powstałe osobniki są homozygotyczne pod względem wielu nieko­rzystnych cech. Dlatego także małżeństwa osób blisko spokrewnionych są hiperaldosteronizm.
Definicja HIPERKALCEMIA:
Co to jest poziomu wapnia we krwi; występuje hiperkalcemia sa­moistna, (na przykład przy nadczynności przytarczyc) i wywołana przedawkowaniem witaminy D. Symptomy hiperkalcemii: brak łaknienia, zapar­cie stolca hiperaldosteronizm.
Definicja HEMISFEREKTOMIA:
Co to jest stosowa­ny zabieg operacyjnego usunięcia jednej z pół­kul mózgu (aktualnie usuwa się korę mózgową z zachowaniem wzgórza i jąder pod korowych). Przyczynił się do poznania funkcji poszczegól­nych hiperaldosteronizm.

Czym jest HIPERALDOSTERONIZM znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: