Słownik hiperbaria co to znaczy.
Definicja HIPERBARIA. Co to jest to pracę odde­chową, na przykład w trakcie nurkowania czy w.

Czy przydatne?

Definicja HIPERBARIA

Co to znaczy Hiperbaria: oddychanie powietrzem o pod­wyższonym ciśnieniu; powiększa to pracę odde­chową, na przykład w trakcie nurkowania czy w komorach kesonowych. Sprężone powietrze ma więk­szą lepkość i opór dróg oddechowych w trakcie jego przepływu jest większy. H. powiększa ciśnie­nie parcjalne wszystkich gazów we krwi i płynach ustrojowych. Przyrost ciśnienia tlenu we krwi tęt­niczej o 1 atmosferę (zanurzenie nurka poniżej 10m) może u nie wszystkich osób wywołać skur­cze mięśni i w wyniku utonięcie. Przy długo­trwałym oddychaniu w uwarunkowaniach H. pojawić się mogą symptomy zatrucia tlenem pod postacią kasz­lu, duszności i obrzęku płuc. Symptomy takie grożą także w lotach kosmicznych. Na sporych głę­bokościach pojawia się toksyczne, narkotyczne działanie azotu (zaburzenia orientacji, omdlenie - narkoza azotowa). Przejście z H. do oddycha­nia powietrzem o normalnym ciśnieniu (wynu­rzanie się nurków z sporych głębokości) stwarza szczególnie niebezpieczną sytuację - zespół de­kompresji (-> kesonowa dolegliwość)
Definicja HEMOKRYNIA:
Co to jest produktów gru­czołowych wprost do krwi. Jest zjawiskiem charakterystycznym dla gruczołów wydziela­nia wewnętrznego (dokrewnych) nie mających przewodów wyprowadzających. HEMOLITYCZNY ODCZYN - odczyn HIPERBARIA.
Definicja HIPNOGRAM:
Co to jest wykres EEG przedstawiają­cy przebieg potencjałów elektrycznych mózgu w okresie różnych stadiów snu HIPERBARIA.
Definicja HIPOGLIKEMIA:
Co to jest obniżenie stężenia glukozy poniżej 2,5mmol/l. Stan ten jest przeważnie następstwem nadmiernej odpo­wiedzi insulinowej na podwyższenie stężenia glukozy we krwi (hipoglikemia reaktywna). Roz­różnia się HIPERBARIA.
Definicja HIPOAZOTURIA:
Co to jest wydalania związków azotu z moczem. Pojawia się w przy­padkach dodatniego bilansu azotowego u cho­rych w momencie rekonwalescencji po długich chorobach, przy stosowaniu anabolików, w gło­dzie HIPERBARIA.

Czym jest HIPERBARIA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: