Słownik hiperbilirubinemia co to znaczy.
Definicja HIPERBILIRUBINEMIA. Co to jest być dolegliwość wątroby powodująca jej metabo­liczną.

Czy przydatne?

Definicja HIPERBILIRUBINEMIA

Co to znaczy Hiperbilirubinemia: powiększony poziom bilirubiny w surowicy krwi; powodem może być dolegliwość wątroby powodująca jej metabo­liczną niewydolność albo powody pozawątrobowe powodujące nadmierny rozpad krwinek z uwolnieniem hemoglobiny. Symptomem jest ciemne zabarwienie moczu i —» żółtaczka
Definicja HIGIENA:
Co to jest środowiska ma­terialnego i społecznego i zachowań człowie­ka na stan jego zdrowia. H. przyczynia się do opracowania praktycznych sposobów mających na celu eliminowanie ze środowiska i postępo­wania HIPERBILIRUBINEMIA.
Definicja hak:
Co to jest przedniej czę­ści hipokampa, stanowiąc część -> układu lim- bicznego; 2) nazwa narzędzia stosowanego w chirurgii celem rozsunięcia tkanek ułatwia­jąc dostęp do głębiej leżących obszarów. Roz­różnia HIPERBILIRUBINEMIA.
Definicja HEMATOSPERMIA:
Co to jest nasieniu; może być sporadycznym zjawiskiem bez podło­ża chorobowego na przykład w następstwie przedłużonej abstynencji seksualnej, częstym albo przerywa­nym relacji seksualnym. Może być symptomem HIPERBILIRUBINEMIA.
Definicja HODOWLA NARZĄDÓW:
Co to jest działalność opierająca się na osiągnięciach ge­netyki wykorzystywana uzyskiwaniu różnych tkanek czy nawet całych organów przydzielonych do prze­szczepów. Ich źródłem mają być tak zwany zarodkowe HIPERBILIRUBINEMIA.

Czym jest HIPERBILIRUBINEMIA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: