Słownik hipercholesterolemia co to znaczy.
Definicja HIPERCHOLESTEROLEMIA. Co to jest Kluczowe lipidy osocza (cholesterol i trójglicerydy.

Czy przydatne?

Definicja HIPERCHOLESTEROLEMIA

Co to znaczy Hipercholesterolemia: podwyższenie stężenia cholesterolu w suro­wicy krwi. Kluczowe lipidy osocza (cholesterol i trójglicerydy) krążą w surowicy jako komplek­sy z białkami (lipoproteiny). Może być rezultatem defektu genetycznego i wpływu czynników środowiskowych (na przykład dieta bogata w choleste­rol i nasycone kwasy tłuszczowe). Jest jednym z czynników ryzyka rozwoju miażdżycy. H. bywa spowodowana wieloma chorobami na przykład żół­ciową marskością wątroby, niedoczynnością tarczycy i przysadki, cukrzycą, zespołem nerczycowym, szpiczakiem mnogim, alkoholizmem, jadłowstrętem psychicznym czy porfirią. Wro­dzone zaburzenia przemiany tłuszczów (hiperlipoproteinemie) kierujące do H. występując rodzinnie przyczyniają się do wczesnego roz­woju miażdżycy i jej powikłań prowadzących do śmierci. W jednym typie H. rodzinnej oso­cze ma mleczny wygląd na skutek dużego stę­żenia chylomikronów i cechuje się ona bólami brzucha na skutek zapalenia trzustki i pojawia­niem się w skórze złogów tłuszczu (kępki żółte). W innym gromadzeniu ulegają LDL i może prze­biegać bez ważnych objawów. Charakterystycz­ne jest gromadzenie związków tłuszczowych w ścięgnach (żółtaki). Leczenie ma za zadanie obniżenie stężenia lipidów w surowicy i zapobie­żenie postępowi miażdżycy z jej powikłaniami. Bazuje na stosowaniu diety i leków obniżających poziom lipidów (statyny ezetimbe), a również ak­tywności fizycznej (przyspieszenie metabolizmu tłuszczów), (-» cholesterol)
Definicja HIPERKALCEMICZNY PRZEŁOM:
Co to jest przytarczycowy; zespół objawów wywołanych bardzo wysokim stężeniem wapnia w surowi­cy krwi w przebiegu nadczynności przytarczyc. Symptomy P są bardzo dramatyczne: postępujące, skrajne osłabienie hipercholesterolemia.
Definicja HAMARTOMA:
Co to jest konsekwencji ogni­skowego rozrostu komórek i tkanek aktualnych w narządzie, jednak bez uformowania typo­wych dla tego narządu struktur. Przeważnie nie ma charakteru nowotworowego (nie daje hipercholesterolemia.
Definicja HASSALA-CIAŁKA:
Co to jest występujące w części rdzennej grasicy, zbudowane z kon­centrycznie ułożonych spłaszczonych komó­rek nabłonkowych. Mogą one wzrastać do średnicy 100 /Jm. Ulegają różnym mechanizmom de-generacyjnym hipercholesterolemia.
Definicja HIPERWENTYLACJA:
Co to jest gest­ności oddechowej płuc mogące prowadzić do pomniejszenia ciśnienia cząstkowego dwutlenku węgla we krwi tętniczej (zasadowica). Najważ­niejszymi powodami są kwasica, niedotle­nienie, gorączka hipercholesterolemia.

Czym jest HIPERCHOLESTEROLEMIA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: