Słownik hipercholesterolemia co to znaczy.
Definicja HIPERCHOLESTEROLEMIA. Co to jest Kluczowe lipidy osocza (cholesterol i trójglicerydy.

Czy przydatne?

Definicja HIPERCHOLESTEROLEMIA

Co to znaczy Hipercholesterolemia: podwyższenie stężenia cholesterolu w suro­wicy krwi. Kluczowe lipidy osocza (cholesterol i trójglicerydy) krążą w surowicy jako komplek­sy z białkami (lipoproteiny). Może być rezultatem defektu genetycznego i wpływu czynników środowiskowych (na przykład dieta bogata w choleste­rol i nasycone kwasy tłuszczowe). Jest jednym z czynników ryzyka rozwoju miażdżycy. H. bywa spowodowana wieloma chorobami na przykład żół­ciową marskością wątroby, niedoczynnością tarczycy i przysadki, cukrzycą, zespołem nerczycowym, szpiczakiem mnogim, alkoholizmem, jadłowstrętem psychicznym czy porfirią. Wro­dzone zaburzenia przemiany tłuszczów (hiperlipoproteinemie) kierujące do H. występując rodzinnie przyczyniają się do wczesnego roz­woju miażdżycy i jej powikłań prowadzących do śmierci. W jednym typie H. rodzinnej oso­cze ma mleczny wygląd na skutek dużego stę­żenia chylomikronów i cechuje się ona bólami brzucha na skutek zapalenia trzustki i pojawia­niem się w skórze złogów tłuszczu (kępki żółte). W innym gromadzeniu ulegają LDL i może prze­biegać bez ważnych objawów. Charakterystycz­ne jest gromadzenie związków tłuszczowych w ścięgnach (żółtaki). Leczenie ma za zadanie obniżenie stężenia lipidów w surowicy i zapobie­żenie postępowi miażdżycy z jej powikłaniami. Bazuje na stosowaniu diety i leków obniżających poziom lipidów (statyny ezetimbe), a również ak­tywności fizycznej (przyspieszenie metabolizmu tłuszczów), (-» cholesterol)
Definicja HELISA - (Helix):
Co to jest przestrzen­na wielu biologicznych polimerów na przykład bia­łek, kwasów nukleinowych. Charakteryzuje się strukturą spiralną z powtarzającym się wzorem rotacji i odległości pomiędzy skrętami hipercholesterolemia.
Definicja HISTONY:
Co to jest białek o charakte­rze zasadowym. Wiążą się z DNA, będąc struk­turami stanowiącymi podstawę nukleosomowej organizacji chromatyny w komórkach, dzię­ki tworzeniu białkowego rdzenia (nukleosomu), wokół hipercholesterolemia.
Definicja HIPOKRATESA TWARZ:
Co to jest twa­rzy zwiastujące zgon (przeważnie w zapaleniu otrzewnej). Charakterystyczne są: zaostrzony nos, wpadnięte oczy, zapadnięte policzki, spie­czone usta i ziemista cera; od czasów Hipokratesa taki hipercholesterolemia.
Definicja HIPOWENTYLACJA:
Co to jest czynności od­dechowej płuc kierujące do spadku ciśnie­nia cząsteczkowego tlenu i wzrostu dwutlenku węgla we krwi tętniczej. Powody mogą leżeć w uszkodzeniu ośrodka oddechowego w rdze­niu przedłużonym hipercholesterolemia.

Czym jest HIPERCHOLESTEROLEMIA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: