Słownik hipercholesterolemia co to znaczy.
Definicja HIPERCHOLESTEROLEMIA. Co to jest Kluczowe lipidy osocza (cholesterol i trójglicerydy.

Czy przydatne?

Definicja HIPERCHOLESTEROLEMIA

Co to znaczy Hipercholesterolemia: podwyższenie stężenia cholesterolu w suro­wicy krwi. Kluczowe lipidy osocza (cholesterol i trójglicerydy) krążą w surowicy jako komplek­sy z białkami (lipoproteiny). Może być rezultatem defektu genetycznego i wpływu czynników środowiskowych (na przykład dieta bogata w choleste­rol i nasycone kwasy tłuszczowe). Jest jednym z czynników ryzyka rozwoju miażdżycy. H. bywa spowodowana wieloma chorobami na przykład żół­ciową marskością wątroby, niedoczynnością tarczycy i przysadki, cukrzycą, zespołem nerczycowym, szpiczakiem mnogim, alkoholizmem, jadłowstrętem psychicznym czy porfirią. Wro­dzone zaburzenia przemiany tłuszczów (hiperlipoproteinemie) kierujące do H. występując rodzinnie przyczyniają się do wczesnego roz­woju miażdżycy i jej powikłań prowadzących do śmierci. W jednym typie H. rodzinnej oso­cze ma mleczny wygląd na skutek dużego stę­żenia chylomikronów i cechuje się ona bólami brzucha na skutek zapalenia trzustki i pojawia­niem się w skórze złogów tłuszczu (kępki żółte). W innym gromadzeniu ulegają LDL i może prze­biegać bez ważnych objawów. Charakterystycz­ne jest gromadzenie związków tłuszczowych w ścięgnach (żółtaki). Leczenie ma za zadanie obniżenie stężenia lipidów w surowicy i zapobie­żenie postępowi miażdżycy z jej powikłaniami. Bazuje na stosowaniu diety i leków obniżających poziom lipidów (statyny ezetimbe), a również ak­tywności fizycznej (przyspieszenie metabolizmu tłuszczów), (-» cholesterol)
Definicja HEMIHIDROSIS:
Co to jest połowy cia­ła; jest symptomem zniszczenia zwojów współczulnych po tej samej stronie. Regularnie jest symptomem ubocznym zabiegów operacyjnych prowadzą­cych do rozszerzenia naczyń tętniczych kosztem hipercholesterolemia.
Definicja HOMEODOMENA:
Co to jest domena białkowa złożo­na z 60 aminokwasów i kodowana poprzez homeobox. Złożona jest z 4 obszarów helikalnych, z których jeden bierze udział w transkrypcji hipercholesterolemia.
Definicja HELISA - (Helix):
Co to jest przestrzen­na wielu biologicznych polimerów na przykład bia­łek, kwasów nukleinowych. Charakteryzuje się strukturą spiralną z powtarzającym się wzorem rotacji i odległości pomiędzy skrętami hipercholesterolemia.
Definicja HEBERDENA GUZKI:
Co to jest chrzęst-no-kostne guzki powstające w zmianach zwy­rodnieniowych ręki umiejscowione po stronie wyprostnej u podstawy paliczków dystalnych dłoni. Zazwyczaj są bolące a paliczki dystalne od­chylają się hipercholesterolemia.

Czym jest HIPERCHOLESTEROLEMIA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: