Słownik hiperkalcemiczny przełom co to znaczy.
Definicja HIPERKALCEMICZNY PRZEŁOM. Co to jest wysokim stężeniem wapnia w surowi­cy krwi w.

Czy przydatne?

Definicja HIPERKALCEMICZNY PRZEŁOM

Co to znaczy Hiperkalcemiczny Przełom: przełom przytarczycowy; zespół objawów wywołanych bardzo wysokim stężeniem wapnia w surowi­cy krwi w przebiegu nadczynności przytarczyc. Symptomy P są bardzo dramatyczne: postępujące, skrajne osłabienie, zaburzenia orientacji, wzmo­żone marzenie z wielomoczem (może sięgać nawet 10l/dobę), brak łaknienia i wymioty ze znacznym odwodnieniem. Stanowi zagrożenie życia. W leczeniu dąży się w pierwszej kolejności do obniżenia poziomu wapnia w surowicy.
HIPERKALCIURIA-> kamica moczowa
Definicja HISTEROSALPINGOGRAFIA HSG:
Co to jest badanie światła jamy macicy i jajowo­dów. Ocenie podlega w pierwszej kolejności ich drożność, jest zasadniczym badaniem w przy­padku niepłodności. Jest badaniem nieprzyjem­nym, wymaga sedacji, z hiperkalcemiczny przełom.
Definicja HIPOAZOTURIA:
Co to jest wydalania związków azotu z moczem. Pojawia się w przy­padkach dodatniego bilansu azotowego u cho­rych w momencie rekonwalescencji po długich chorobach, przy stosowaniu anabolików, w gło­dzie hiperkalcemiczny przełom.
Definicja HIPOTERAPIA:
Co to jest rehabilitacja pacjen­tów z uszkodzeniami układu nerwowego o róż­nej etiologii, przez kontakt fizyczny i w pierwszej kolejności jazdę konną. Znajduje zastosowa­nie w terapii dzieci na przykład z hiperkalcemiczny przełom.
Definicja HIRSZFELD LUDWIG:
Co to jest le­karz pracujący w Niemczech. Jest jednym z twór­ców edukacji o ekipach krwi i ich dziedziczeniu. Raczej jego zasługą jest sposobność przetacza­nia krwi. II Wojnę Światową spędził w Polsce hiperkalcemiczny przełom.

Czym jest HIPERKALCEMICZNY PRZEŁOM znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: