Słownik hiperkapnia co to znaczy.
Definicja HIPERKAPNIA. Co to jest węgla we krwi na skutek niedostatecznej wentylacji (na przykład.

Czy przydatne?

Definicja HIPERKAPNIA

Co to znaczy Hiperkapnia: hiperkarbia; podwyższone ciśnienie cząstkowe dwutlenku węgla we krwi na skutek niedostatecznej wentylacji (na przykład odma opłucnowa, obrzęk płuc) albo nagroma­dzenia tego gazu w atmosferze. Prowadzi do kwasicy
Definicja HIPOPROTEINEMIA:
Co to jest stężenia białka w osoczu (albo jego frakcji na przykład hipoalbuminemia). Pojawia się w stanach niedożywie­nia (kwashiorkor, przetoki jelitowe), w stanach straty białka z moczem (zespół nerczycowy) i hiperkapnia.
Definicja HIPNOGRAM:
Co to jest wykres EEG przedstawiają­cy przebieg potencjałów elektrycznych mózgu w okresie różnych stadiów snu hiperkapnia.
Definicja HIPOKRATES:
Co to jest naszą erą-377r. przed naszą erą); grecki doktor, jego edukacji, spisane poprzez uczniów i ujęte w dziele Corpus Hipocraticum, stały się źródłem wiedzy lekarskiej na sporo stuleci, aż do okresu hiperkapnia.
Definicja HISTEREKTOMIA:
Co to jest bazuje­jący na wycięciu macicy. Niekiedy jest rozsze­rzany o usuwanie jajników (h. z przydatkami). Wskazaniami do zabiegu jest przeważnie choro­ba nowotworowa macicy albo/i przydatków, roz­ległe hiperkapnia.

Czym jest HIPERKAPNIA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: