Słownik hiperkorekcja co to znaczy.
Definicja HIPERKOREKCJA. Co to jest kręgosłupa, przekraczająca dopuszczalne normy anatomicz­ne.

Czy przydatne?

Definicja HIPERKOREKCJA

Co to znaczy Hiperkorekcja: poprawa ustawienia odła­mów, osi kończyny albo wygięcia kręgosłupa, przekraczająca dopuszczalne normy anatomicz­ne. Skutkuje zniekształcenie. Bywa użytkowana celowo w ortopedii, celem poprawy mechaniki sąsiednich stawów
Definicja HEKSOZY:
Co to jest cukry łatwe, których szkielet zbu­dowany jest z sześciu atomów węgla (między innymi glu­koza, fruktoza, galaktoza HIPERKOREKCJA.
Definicja HIPPLA-LINDAUA CHOROBA:
Co to jest dolegliwość, gdzie naczyniak płodowy móżdżku i siatkówki jest związany z wrodzony­mi torbielami nerek, trzustki i wątroby, rakiem z komórek nerkowych. U części chorych wy­stępuje czerwienica związana HIPERKOREKCJA.
Definicja HEMATOPOEZA:
Co to jest wytwarzanie przedmiotów upostaciowanych (komórkowych) krwi. U dorosłych największym narządem krwio­twórczym jest szpik kostny czerwony. Pozostałe narządy, takie jak grasica, węzły chłonne, śledziona HIPERKOREKCJA.
Definicja HORMOEZA RADIACYJNA:
Co to jest do­broczynnego dla organizmów żywych wpływu pewnych dawek promieniowania jonizującego. Uważane jest (w odróżnieniu do tak zwany hipote­zy bezprogowej), iż biologiczne efekty małych dawek prowadzą do HIPERKOREKCJA.

Czym jest HIPERKOREKCJA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: