Słownik hiperwentylacja co to znaczy.
Definicja HIPERWENTYLACJA. Co to jest do pomniejszenia ciśnienia cząstkowego dwutlenku węgla we.

Czy przydatne?

Definicja HIPERWENTYLACJA

Co to znaczy Hiperwentylacja: przyspieszenie gest­ności oddechowej płuc mogące prowadzić do pomniejszenia ciśnienia cząstkowego dwutlenku węgla we krwi tętniczej (zasadowica). Najważ­niejszymi powodami są kwasica, niedotle­nienie, gorączka, nadczynność tarczycy, odma opłucnowa. Nurkowie i poławiacze pereł przed zanurzeniem się pod wodę wykonują serię głę­bokich oddechów, zmniejszając stężenie dwu­tlenku węgla w krwi i pęcherzykach płucnych wydłużając czas przebywania pod wodą. Dłu­go powtarzane głębokie i szybkie oddechy (H.) mogą prowadzić do zawrotów głowy, a niekiedy straty świadomości (dmuchanie balonów, ma­teraca pneumatycznego, ratownik w metodzie usta-usta sztucznego oddychania). Dla utrzyma­nia prawidłowego ciśnienia tętniczego krwi, stę­żenie dwutlenku węgla nie może obniżyć się poniżej pewnego poziomu, w pewnym mo­mencie ośrodek w mózgu minimalizuje napięcie naczyń krwionośnych i ulegają one nadmierne­mu rozszerzeniu
Definicja HIPOKRATES:
Co to jest naszą erą-377r. przed naszą erą); grecki doktor, jego edukacji, spisane poprzez uczniów i ujęte w dziele Corpus Hipocraticum, stały się źródłem wiedzy lekarskiej na sporo stuleci, aż do okresu HIPERWENTYLACJA.
Definicja HIPERNATREMIA:
Co to jest sodowych w surowicy. Występuje w przypadku nadmiernej po­daży sodu w pożywieniu i wodzie, straty wody (poty, wymioty, biegunka, moczówka prosta), zespole Cushinga, przewlekłych kłębuszkowych HIPERWENTYLACJA.
Definicja HEMOLIZA:
Co to jest czerwonych w miejscu wynaczynienia krwi (na przykład krwiak w mięśniach), w szpiku kostnym, śledzionie i wą­trobie albo wewnątrz naczyń krwionośnych (w konsekwencji wad ich budowy, czynników HIPERWENTYLACJA.
Definicja HOMEOSTAZA:
Co to jest organizmów do utrzymywania względnie stałego środowiska we­wnętrznego. W ujęciu klasycznym koncepcja H. oparta jest na następujących założeniach: izolo­wany układ dąży do utrzymania stałości swoich HIPERWENTYLACJA.

Czym jest HIPERWENTYLACJA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: