Słownik hipnoza co to znaczy.
Definicja HIPNOZA. Co to jest świadomości od bardzo nieznaczne­go do przypominającego głęboki sen.

Czy przydatne?

Definicja HIPNOZA

Co to znaczy Hipnoza: sztucznie spowodowany przejściowy stan zmienionej świadomości od bardzo nieznaczne­go do przypominającego głęboki sen, zależnie od indywidualnej podatności i sugestii hipnotyzera. Dochodzi do specyficznego związku hipnotyzo­wanego z hipnotyzerem polegającego na podda­niu się hipnotyzowanego oddziaływaniu na sferę emocjonalną i poznawczą. Użytkowana w psychia­trii celem wykrycia i oddziaływania na powody dolegliwości. Przypadek, gdzie osoba poddana hip­nozie jest także hipnotyzerem to - autohipnoza. Do zdolności tych dochodzi się przez wykorzystywanie odpowiedniego treningu z doświad­czonym hipnotyzerem, gdzie ten ostatni uczy reagowania na określone bodźce stanem hip­notycznym. Istnieje także sposób samodzielnego dojścia do autohipnozy kiedy niezbędne jest na­wiązanie kontaktu psychicznego z samym sobą. Autohipnozę wykorzystuje się w treningu autogennym, technikach medytacyjnych (na przykład filozo­fia Wschodu)
Definicja HOMOCYSTYNURIA:
Co to jest stężenia homocysteiny w moczu wynikające z genetycz­nie uwarunkowanego niedoboru enzymatycz­nego. Symptomy kliniczne obejmujązmiany kostne podobne jak w zespole Marfana, osteoporozę, miażdżycopodobne HIPNOZA.
Definicja HEBERDENA GUZKI:
Co to jest chrzęst-no-kostne guzki powstające w zmianach zwy­rodnieniowych ręki umiejscowione po stronie wyprostnej u podstawy paliczków dystalnych dłoni. Zazwyczaj są bolące a paliczki dystalne od­chylają się HIPNOZA.
Definicja HAUSTRACJE:
Co to jest okrężnicy które są rezultatem tonicznych skurczów taśm okręż­nicy leżących w błonie mięśniowej ściany jelita grubego. Wypuklenia ściany na zewnątrz na­zywamy wypukleniami okrężnicy, wypuklenia do HIPNOZA.
Definicja HEMOLIZA:
Co to jest czerwonych w miejscu wynaczynienia krwi (na przykład krwiak w mięśniach), w szpiku kostnym, śledzionie i wą­trobie albo wewnątrz naczyń krwionośnych (w konsekwencji wad ich budowy, czynników HIPNOZA.

Czym jest HIPNOZA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: