Słownik hipoazoturia co to znaczy.
Definicja HIPOAZOTURIA. Co to jest się w przy­padkach dodatniego bilansu azotowego u cho­rych w.

Czy przydatne?

Definicja HIPOAZOTURIA

Co to znaczy Hipoazoturia: pomniejszenie wydalania związków azotu z moczem. Pojawia się w przy­padkach dodatniego bilansu azotowego u cho­rych w momencie rekonwalescencji po długich chorobach, przy stosowaniu anabolików, w gło­dzie białkowym (—> kwashiorkor)
Definicja HABITUACJA:
Co to jest polegająca na stopniowym spadku natężenia reakcji w sto­sunku do powtarzającego się bodźca. Spadek ten wynika z osłabienia przewodzenia synap­tycznego. Umożliwia to ignorowanie powta­rzających się HIPOAZOTURIA.
Definicja HAMMANA OBJAW:
Co to jest skrzypiący, metaliczny dźwięk słyszalny w rejonie przedsercowej u nie­których chorych z perforacją przełyku HIPOAZOTURIA.
Definicja HEMATOPOEZA:
Co to jest wytwarzanie przedmiotów upostaciowanych (komórkowych) krwi. U dorosłych największym narządem krwio­twórczym jest szpik kostny czerwony. Pozostałe narządy, takie jak grasica, węzły chłonne, śledziona HIPOAZOTURIA.
Definicja HIALURONOWY KWAS:
Co to jest składnik mukoprotein i mukopolisacharydów; występuje między innymi w skórze, ciele szklistym oka, pępowinie, otocz­ce komórki jajowej HIPOAZOTURIA.

Czym jest HIPOAZOTURIA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: