Słownik hipochondria co to znaczy.
Definicja HIPOCHONDRIA. Co to jest koncentra­cją uwagi na funkcjonowaniu narządów, z wyolbrzymionym.

Czy przydatne?

Definicja HIPOCHONDRIA

Co to znaczy HIPOCHONDRIA: skłonność do przesadnej troski o swoje zdrowie z nadmierną koncentra­cją uwagi na funkcjonowaniu narządów, z wyolbrzymionym odczuwaniem bodźców z wnętrza organizmu i lękowym dopatrywaniem się u się­bie chorób. Może być właściwością osobowości albo pojawiać się w psychozach (w szczególności w depre­sji) i nerwicach
Definicja HALUCYNOGENY:
Co to jest wywołujące stan pobudzenia ośrodkowego układu nerwo­wego. Zalicza się do nich LSD, MDMA (eksta­za), meskalina, PCP (dawniej użytkowana jako środek znieczulający w weterynarii) i licz­ne egzotyczne hipochondria co znaczy.
Definicja HISTEROSALPINGOGRAFIA HSG:
Co to jest badanie światła jamy macicy i jajowo­dów. Ocenie podlega w pierwszej kolejności ich drożność, jest zasadniczym badaniem w przy­padku niepłodności. Jest badaniem nieprzyjem­nym, wymaga sedacji, z hipochondria krzyżówka.
Definicja HEIMLICHA ZABIEG:
Co to jest Heimlicha; jedna z głownych procedur ratujących ży­cie, gdy dochodzi do całkowitego zamknięcia dróg oddechowych (zadławienia) poprzez ciało obce. Rękoczyn ten powiększa ciśnienie w klatce piersiowej hipochondria co to jest.
Definicja HIALURONIDAZA:
Co to jest en­zymów katalizujących hydrolizę kwasu hialuronowego, ułatwiając rozprzestrzenianie się różnych materiałów w tkankach. Występując w spermie ułatwiają wnikanie plemników do jaja, są także hipochondria słownik.

Czym jest HIPOCHONDRIA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: