Słownik hipochondria co to znaczy.
Definicja HIPOCHONDRIA. Co to jest koncentra­cją uwagi na funkcjonowaniu narządów, z wyolbrzymionym.

Czy przydatne?

Definicja HIPOCHONDRIA

Co to znaczy Hipochondria: skłonność do przesadnej troski o swoje zdrowie z nadmierną koncentra­cją uwagi na funkcjonowaniu narządów, z wyolbrzymionym odczuwaniem bodźców z wnętrza organizmu i lękowym dopatrywaniem się u się­bie chorób. Może być właściwością osobowości albo pojawiać się w psychozach (w szczególności w depre­sji) i nerwicach
Definicja HYDRURIA:
Co to jest wydzielanie dużej ilości moczu o niskiej gęstości względnej (moczówka prosta, przewodnienie HIPOCHONDRIA.
Definicja HIPOGLIKEMIA:
Co to jest obniżenie stężenia glukozy poniżej 2,5mmol/l. Stan ten jest przeważnie następstwem nadmiernej odpo­wiedzi insulinowej na podwyższenie stężenia glukozy we krwi (hipoglikemia reaktywna). Roz­różnia się HIPOCHONDRIA.
Definicja HOMEOSTAZA:
Co to jest organizmów do utrzymywania względnie stałego środowiska we­wnętrznego. W ujęciu klasycznym koncepcja H. oparta jest na następujących założeniach: izolo­wany układ dąży do utrzymania stałości swoich HIPOCHONDRIA.
Definicja HABITUACJA:
Co to jest polegająca na stopniowym spadku natężenia reakcji w sto­sunku do powtarzającego się bodźca. Spadek ten wynika z osłabienia przewodzenia synap­tycznego. Umożliwia to ignorowanie powta­rzających się HIPOCHONDRIA.

Czym jest HIPOCHONDRIA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: