Słownik hipokratesa twarz co to znaczy.
Definicja HIPOKRATESA TWARZ. Co to jest zapaleniu otrzewnej). Charakterystyczne są: zaostrzony nos.

Czy przydatne?

Definicja HIPOKRATESA TWARZ

Co to znaczy Hipokratesa Twarz: maskowate rysy twa­rzy zwiastujące zgon (przeważnie w zapaleniu otrzewnej). Charakterystyczne są: zaostrzony nos, wpadnięte oczy, zapadnięte policzki, spie­czone usta i ziemista cera; od czasów Hipokratesa taki wygląd chorego uznawany jest za zwiastun zgonu
Definicja HASSALA-CIAŁKA:
Co to jest występujące w części rdzennej grasicy, zbudowane z kon­centrycznie ułożonych spłaszczonych komó­rek nabłonkowych. Mogą one wzrastać do średnicy 100 /Jm. Ulegają różnym mechanizmom de-generacyjnym hipokratesa twarz.
Definicja HIGIENA:
Co to jest środowiska ma­terialnego i społecznego i zachowań człowie­ka na stan jego zdrowia. H. przyczynia się do opracowania praktycznych sposobów mających na celu eliminowanie ze środowiska i postępo­wania hipokratesa twarz.
Definicja HEMIBALIZM:
Co to jest ruchy o cha­rakterze wyrzucania, obejmujące dogłowowe części kończyn, przeważnie górnych. Ogranicza­ją się do jednej strony. Są przeważnie symptomem uszkodzenia podwzgórza po stronie przeciwnej hipokratesa twarz.
Definicja HIPERWENTYLACJA:
Co to jest gest­ności oddechowej płuc mogące prowadzić do pomniejszenia ciśnienia cząstkowego dwutlenku węgla we krwi tętniczej (zasadowica). Najważ­niejszymi powodami są kwasica, niedotle­nienie, gorączka hipokratesa twarz.

Czym jest HIPOKRATESA TWARZ znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: