Słownik hipotonia co to znaczy.
Definicja HIPOTONIA. Co to jest uszkodzenia łuku odru­chowego, którego całość zapewnia utrzymanie.

Czy przydatne?

Definicja HIPOTONIA

Co to znaczy Hipotonia: obniżenie napięcia mięśni, po­jawia się w rezultacie uszkodzenia łuku odru­chowego, którego całość zapewnia utrzymanie prawidłowego napięcia. W jego następstwie do­chodzi do osłabienia odruchów ścięgnistych. H. może pojawić się w razie pomniejszenia do­pływu pobudzeń torujących albo powiększenia ha­mujących z ośrodków mózgowych. Pojawia się w różnych chorobach ośrodkowego układu ner­wowego na przykład uszkodzeniu móżdżku, poliomyelitis, zapaleniu wielonerwowym, uszkodzeniu korzeni tylnych, pląsawicy i poprzecznym prze­rwaniu ciągłości rdzenia kręgowego
Definicja HELICOBACTER PYLORI:
Co to jest która specyficznie i wybiórczo zasiedla komór­ki żołądka wydzielające śluz. Jest jedynym mi­kroorganizmem rozmnażającym się w kwaśnym środowisku soku żołądkowego. Może być gest­nikiem inicjującym HIPOTONIA.
Definicja HEMOFILIA:
Co to jest wrodzona choro­ba spowodowana niedoborem jednego z czynników krzepnięcia (globulina antyhemofilowa). Istnieją 2 kluczowe postacie dolegliwości: hemofilia A (niedo­bór czynnika VIII) stanowi około 80 HIPOTONIA.
Definicja HEMIBALIZM:
Co to jest ruchy o cha­rakterze wyrzucania, obejmujące dogłowowe części kończyn, przeważnie górnych. Ogranicza­ją się do jednej strony. Są przeważnie symptomem uszkodzenia podwzgórza po stronie przeciwnej HIPOTONIA.
Definicja HORNERA OBJAW:
Co to jest da­chówkowate zachodzenie na siebie kości czaszki płodu na zdjęciach rtg, świadczące o wewnątrz-macicznej zgonu płodu. W trakcie porodu to jest symptom prawidłowej adaptacji główki płodu do kanału HIPOTONIA.

Czym jest HIPOTONIA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: