Słownik hippla lindaua choroba co to znaczy.
Definicja HIPPLA-LINDAUA CHOROBA. Co to jest móżdżku i siatkówki jest związany z wrodzony­mi.

Czy przydatne?

Definicja HIPPLA-LINDAUA CHOROBA

Co to znaczy Hippla-Lindaua Choroba: rzadka wro­dzona dolegliwość, gdzie naczyniak płodowy móżdżku i siatkówki jest związany z wrodzony­mi torbielami nerek, trzustki i wątroby, rakiem z komórek nerkowych. U części chorych wy­stępuje czerwienica związana z nadmierną pro­dukcją erytropoetyny poprzez guz
Definicja HIPOTERAPIA:
Co to jest rehabilitacja pacjen­tów z uszkodzeniami układu nerwowego o róż­nej etiologii, przez kontakt fizyczny i w pierwszej kolejności jazdę konną. Znajduje zastosowa­nie w terapii dzieci na przykład z HIPPLA-LINDAUA CHOROBA.
Definicja HEMODYLUCJA:
Co to jest zawartości pły­nów we krwi wywołujące przyrost objętości osocza i pomniejszenie masy krwinek. Jest skutkiem ubocz­nym stosowania wlewów dożylnych (kroplówek), regularnie użytkowany w przygotowaniu HIPPLA-LINDAUA CHOROBA.
Definicja HEPARYNA:
Co to jest zbudowany z łańcuchów mukopolisacharydowch o różnorod­nych długościach (niefrakcjonowania). Występu­je w sporych ilościach w komórkach tucznych. H. potęgując działanie antytombiny III hamuje pro­ces HIPPLA-LINDAUA CHOROBA.
Definicja HORMON:
Co to jest biologicznie aktywna produkowana w szczególnych komórkach gruczo­łów wewnętrznego wydzielania (dokrewnych), która po przeniesieniu z krwią do wrażliwych tkanek klasyfikuje ich funkcję. Wydzielanie H HIPPLA-LINDAUA CHOROBA.

Czym jest HIPPLA-LINDAUA CHOROBA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: