Słownik hirschsprunga choroba co to znaczy.
Definicja HIRSCHSPRUNGA CHOROBA. Co to jest brakiem w ścianie jelita grubego przywspółczulnych.

Czy przydatne?

Definicja HIRSCHSPRUNGA CHOROBA

Co to znaczy Hirschsprunga Choroba: wrodzone, nadmierne rozszerzenie okrężnicy spowo­dowane brakiem w ścianie jelita grubego przywspółczulnych zwojów nerwowych. Pozba­wiony unerwienia odcinek jelita nie wykazuje perystaltyki, jest stale obkurczony co powodu­je częściową albo całkowitą niedrożność z na­gromadzeniem zawartości jelita, ze znacznym poszerzeniem jego części poprzedzającej cho­ry odcinek. Dolegliwość dotyczy przeważnie końco­wego odcinka jelita grubego, aczkolwiek uszkodzone może być całe jelito grube. U niemowląt stwier­dza się osłabienie apetytu, zaparcia, wzdęcia brzucha i wymioty, czasem okresową biegunkę. W rezultacie zaparć dochodzi do gwałtownego namnażania się w jelicie cienkim bakterii, których toksyny prowadzą do rozwoju toksycznego za­palenia jelit objawiającego się piorunującymi, ciężkimi biegunkami, a z powodu śmie­ci. Leczenie operacyjne powinno być wykona­ne jak najwcześniej, by zapobiec powikłaniom
Definicja HAPLOIDALNOŚĆ:
Co to jest sy­tuacji komórki, której jądro zawiera pojedyn­czy chromosom z każdej pary homologicznej. U człowieka komórka jajowa i plemnik posia­dają haploidalny zbiór chromosomów, gdy zle­wają się w trakcie HIRSCHSPRUNGA CHOROBA.
Definicja HEMOSYDEROZA:
Co to jest spowodowana prze­wlekłym przeładowaniem żelazem tkanek orga­nizmu. Rzadko bywa chorobą uwarunkowaną genetycznie. Częściej jest rezultatem wzrostu ilo­ści żelaza po częstych przetoczeniach krwi albo HIRSCHSPRUNGA CHOROBA.
Definicja HEROINA-(C21H23N05):
Co to jest pochodna morfiny; substancja o mocnym działaniu przeciwbó­lowym i przeciwkaszlowym. W Polsce nie stoso­wana w lecznictwie z racji na ryzyko silnego uzależnienia pacjenta, bo jest bardzo mocnym HIRSCHSPRUNGA CHOROBA.
Definicja HEMATOPOEZA:
Co to jest wytwarzanie przedmiotów upostaciowanych (komórkowych) krwi. U dorosłych największym narządem krwio­twórczym jest szpik kostny czerwony. Pozostałe narządy, takie jak grasica, węzły chłonne, śledziona HIRSCHSPRUNGA CHOROBA.

Czym jest HIRSCHSPRUNGA CHOROBA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: