Słownik hirschsprunga choroba co to znaczy.
Definicja HIRSCHSPRUNGA CHOROBA. Co to jest brakiem w ścianie jelita grubego przywspółczulnych.

Czy przydatne?

Definicja HIRSCHSPRUNGA CHOROBA

Co to znaczy Hirschsprunga Choroba: wrodzone, nadmierne rozszerzenie okrężnicy spowo­dowane brakiem w ścianie jelita grubego przywspółczulnych zwojów nerwowych. Pozba­wiony unerwienia odcinek jelita nie wykazuje perystaltyki, jest stale obkurczony co powodu­je częściową albo całkowitą niedrożność z na­gromadzeniem zawartości jelita, ze znacznym poszerzeniem jego części poprzedzającej cho­ry odcinek. Dolegliwość dotyczy przeważnie końco­wego odcinka jelita grubego, aczkolwiek uszkodzone może być całe jelito grube. U niemowląt stwier­dza się osłabienie apetytu, zaparcia, wzdęcia brzucha i wymioty, czasem okresową biegunkę. W rezultacie zaparć dochodzi do gwałtownego namnażania się w jelicie cienkim bakterii, których toksyny prowadzą do rozwoju toksycznego za­palenia jelit objawiającego się piorunującymi, ciężkimi biegunkami, a z powodu śmie­ci. Leczenie operacyjne powinno być wykona­ne jak najwcześniej, by zapobiec powikłaniom
Definicja HASSALA-CIAŁKA:
Co to jest występujące w części rdzennej grasicy, zbudowane z kon­centrycznie ułożonych spłaszczonych komó­rek nabłonkowych. Mogą one wzrastać do średnicy 100 /Jm. Ulegają różnym mechanizmom de-generacyjnym hirschsprunga choroba.
Definicja HARTOWANIE:
Co to jest odporności na negatywny fizjologicznie impuls w konsekwencji po­wtarzalnej ekspozycji. Odmianą jest habituacja i reakcja na niedokrwienie płatów skórnych. Zdarzenie tj. używane w chirurgii hirschsprunga choroba.
Definicja HIPOTERMIA:
Co to jest ciała; or­ganizm utrzymuje stałą temperaturę (35-37°C), co regulowane jest poprzez podwzgórze. Czynniki nerwowe z podwzgórza pobudzają odpowied­nie mechanizmy termoregulacyjne (podwyższenie albo hirschsprunga choroba.
Definicja HIPOKALIEMIA:
Co to jest surowicy krwi; pojawia się w niedoborach pokarmowych, wzmożonej utracie poprzez przewód pokarmowy (biegunka, wymioty, przetoki jelitowe), utracie poprzez nerki (po lekach moczopędnych, zespo­le hirschsprunga choroba.

Czym jest HIRSCHSPRUNGA CHOROBA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: