Słownik hirsutyzm co to znaczy.
Definicja HIRSUTYZM. Co to jest nieowłosionych, o charak­terze przypominającym typ męski (symptom.

Czy przydatne?

Definicja HIRSUTYZM

Co to znaczy HIRSUTYZM: nadmierny przyrost włosów w okolicach zazwyczaj nieowłosionych, o charak­terze przypominającym typ męski (symptom wirylizacji). Powszechna jest predyspozycja rodzinna, a częstość H. jest wyższa u osób o typie śród­ziemnomorskim. U kobiet i dzieci powodem H. mogą być zaburzenia hormonalne (nadczynność nadnerczy, przysadki, guzy jajników), przyjmo­wanie nie wszystkich leków przeciw nadciśnieniu, pojawia się w momencie menopauzy w późnej fa­zie porfirii skórnej czy także leczenia androgenami albo kortykosterydami. Należy odróżnić H. od nadmiernego owłosienia, kiedy włosy rozwijają się nadmiernie w okolicach typowych (okolica łonowa, pachy, nogi i tak dalej)
Definicja HISTONY:
Co to jest białek o charakte­rze zasadowym. Wiążą się z DNA, będąc struk­turami stanowiącymi podstawę nukleosomowej organizacji chromatyny w komórkach, dzię­ki tworzeniu białkowego rdzenia (nukleosomu), wokół hirsutyzm co znaczy.
Definicja HODOWLA DROBNOUSTROJÓW:
Co to jest izolacji i badania drobnoustrojów, pro­wadzona w laboratorium na adekwatnie do­branych pożywkach w optymalnych uwarunkowaniach fizycznych. Nie wszystkie drobnoustroje (wirusy, riketsje) hoduje się na hirsutyzm krzyżówka.
Definicja HIPNOZA:
Co to jest spowodowany przejściowy stan zmienionej świadomości od bardzo nieznaczne­go do przypominającego głęboki sen, zależnie od indywidualnej podatności i sugestii hipnotyzera. Dochodzi do specyficznego hirsutyzm co to jest.
Definicja HEROINA-(C21H23N05):
Co to jest pochodna morfiny; substancja o mocnym działaniu przeciwbó­lowym i przeciwkaszlowym. W Polsce nie stoso­wana w lecznictwie z racji na ryzyko silnego uzależnienia pacjenta, bo jest bardzo mocnym hirsutyzm słownik.

Czym jest HIRSUTYZM znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: