Słownik htamina co to znaczy.
Definicja HISTAMINA. Co to jest autakoidów). Wytwa­rzana w komórkach tucznych. Jest mediatorem w.

Czy przydatne?

Definicja HISTAMINA

Co to znaczy Histamina: amina biogenna, będąca mocnym hormonem tkankowym (autakoidów). Wytwa­rzana w komórkach tucznych. Jest mediatorem w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwo­wym. Działa przy udziale 3 rodzajów re­ceptorów: H (zwężenie oskrzeli i naczyń płuc, przyrost przepuszczalności naczyń krwionośnych), H2 (przyrost wydzielania soku żołądkowego, roz­szerzenie oskrzeli, aktywacja limfocytów supresyjnych, przyrost przepuszczalności naczyń) i H3 dzięki, których hamuje własne wydzielanie. Klasyfikuje wydzielanie hormonów przedniego płata przysadki, pośredniczy w rozwoju stanów zapalnych i pobudzenia receptorów bólowych. Jest jednym z mediatorów anafilaksji
Patrz także, zioła HISTAMINA:Świetlik Łąkowy
Definicja HIPERKALCEMICZNY PRZEŁOM:
Co to jest przytarczycowy; zespół objawów wywołanych bardzo wysokim stężeniem wapnia w surowi­cy krwi w przebiegu nadczynności przytarczyc. Symptomy P są bardzo dramatyczne: postępujące, skrajne osłabienie histamina.
Definicja HEBERDENA GUZKI:
Co to jest chrzęst-no-kostne guzki powstające w zmianach zwy­rodnieniowych ręki umiejscowione po stronie wyprostnej u podstawy paliczków dystalnych dłoni. Zazwyczaj są bolące a paliczki dystalne od­chylają się histamina.
Definicja HEINEGO-MEDINA CHOROBA:
Co to jest ostre zapalenie rogów przednich rdze­nia, nagminne porażenie dziecięce. To jest ostra dolegliwość wirusowa spowodowana poprzez wirusa typu polio. Człowiek jest jedynym naturalnym gospo­darzem wirusa histamina.
Definicja HIPPLA-LINDAUA CHOROBA:
Co to jest dolegliwość, gdzie naczyniak płodowy móżdżku i siatkówki jest związany z wrodzony­mi torbielami nerek, trzustki i wątroby, rakiem z komórek nerkowych. U części chorych wy­stępuje czerwienica związana histamina.

Czym jest HISTAMINA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: