Słownik htamina co to znaczy.
Definicja HISTAMINA. Co to jest autakoidów). Wytwa­rzana w komórkach tucznych. Jest mediatorem w.

Czy przydatne?

Definicja HISTAMINA

Co to znaczy Histamina: amina biogenna, będąca mocnym hormonem tkankowym (autakoidów). Wytwa­rzana w komórkach tucznych. Jest mediatorem w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwo­wym. Działa przy udziale 3 rodzajów re­ceptorów: H (zwężenie oskrzeli i naczyń płuc, przyrost przepuszczalności naczyń krwionośnych), H2 (przyrost wydzielania soku żołądkowego, roz­szerzenie oskrzeli, aktywacja limfocytów supresyjnych, przyrost przepuszczalności naczyń) i H3 dzięki, których hamuje własne wydzielanie. Klasyfikuje wydzielanie hormonów przedniego płata przysadki, pośredniczy w rozwoju stanów zapalnych i pobudzenia receptorów bólowych. Jest jednym z mediatorów anafilaksji
Patrz także, zioła HISTAMINA:Świetlik Łąkowy
Definicja HOMEOBOX:
Co to jest bardzo cha­rakterystycznej sekwencji, składający się ze 180 par zasad, kodujący odcinek łańcucha polipeptydowego wiążącego DNA (homeodomena). Jest bardzo stały ewolucyjnie (taki sam u droż­dży i HISTAMINA.
Definicja HORNERA OBJAW:
Co to jest da­chówkowate zachodzenie na siebie kości czaszki płodu na zdjęciach rtg, świadczące o wewnątrz-macicznej zgonu płodu. W trakcie porodu to jest symptom prawidłowej adaptacji główki płodu do kanału HISTAMINA.
Definicja HODOWLA DROBNOUSTROJÓW:
Co to jest izolacji i badania drobnoustrojów, pro­wadzona w laboratorium na adekwatnie do­branych pożywkach w optymalnych uwarunkowaniach fizycznych. Nie wszystkie drobnoustroje (wirusy, riketsje) hoduje się na HISTAMINA.
Definicja HIPERTELORYZM:
Co to jest wada budowy czaszki po­wodująca zbyt szerokie rozstawienie oczu HISTAMINA.

Czym jest HISTAMINA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: