Słownik htamina co to znaczy.
Definicja HISTAMINA. Co to jest autakoidów). Wytwa­rzana w komórkach tucznych. Jest mediatorem w.

Czy przydatne?

Definicja HISTAMINA

Co to znaczy Histamina: amina biogenna, będąca mocnym hormonem tkankowym (autakoidów). Wytwa­rzana w komórkach tucznych. Jest mediatorem w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwo­wym. Działa przy udziale 3 rodzajów re­ceptorów: H (zwężenie oskrzeli i naczyń płuc, przyrost przepuszczalności naczyń krwionośnych), H2 (przyrost wydzielania soku żołądkowego, roz­szerzenie oskrzeli, aktywacja limfocytów supresyjnych, przyrost przepuszczalności naczyń) i H3 dzięki, których hamuje własne wydzielanie. Klasyfikuje wydzielanie hormonów przedniego płata przysadki, pośredniczy w rozwoju stanów zapalnych i pobudzenia receptorów bólowych. Jest jednym z mediatorów anafilaksji
Patrz także, zioła HISTAMINA:Świetlik Łąkowy
Definicja HALLER ALBRECHT:
Co to jest właściwie Albert von Haller. Szwajcarski fizjolog, botanik i literat. Jego majątek naukowy dotyczy anato­mii i fizjologii (jest artystą tej nazwy, którą objął wszystkie poprawne czynności zdrowego histamina.
Definicja HOMEOBOX:
Co to jest bardzo cha­rakterystycznej sekwencji, składający się ze 180 par zasad, kodujący odcinek łańcucha polipeptydowego wiążącego DNA (homeodomena). Jest bardzo stały ewolucyjnie (taki sam u droż­dży i histamina.
Definicja HEMOKRYNIA:
Co to jest produktów gru­czołowych wprost do krwi. Jest zjawiskiem charakterystycznym dla gruczołów wydziela­nia wewnętrznego (dokrewnych) nie mających przewodów wyprowadzających. HEMOLITYCZNY ODCZYN - odczyn histamina.
Definicja HEMISFEREKTOMIA:
Co to jest stosowa­ny zabieg operacyjnego usunięcia jednej z pół­kul mózgu (aktualnie usuwa się korę mózgową z zachowaniem wzgórza i jąder pod korowych). Przyczynił się do poznania funkcji poszczegól­nych histamina.

Czym jest HISTAMINA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: