Słownik hterektomia co to znaczy.
Definicja HISTEREKTOMIA. Co to jest jest rozsze­rzany o usuwanie jajników (h. z przydatkami.

Czy przydatne?

Definicja HISTEREKTOMIA

Co to znaczy Histerektomia: zabieg operacyjny bazuje­jący na wycięciu macicy. Niekiedy jest rozsze­rzany o usuwanie jajników (h. z przydatkami). Wskazaniami do zabiegu jest przeważnie choro­ba nowotworowa macicy albo/i przydatków, roz­ległe mięśniaki i niekiedy poporodowy krwotok z macicy przy nieskuteczności leczenia farmako­logicznego (atonia macicy). Wskazania do H. są bardziej liberalne u kobiet po okresie menopau­zy niż u osób w wieku rozrodczym
Definicja HISTERIA:
Co to jest nerwicy charakte­ryzujące się różnorodnością objawów somatycznych i psychologicznych. Jest rezultatem dysocjacji, a więc procesu, gdzie różne wewnętrzne treści psychiczne (wspomnienia, myśli, uczucia HISTEREKTOMIA.
Definicja HEMOFILTRACJA:
Co to jest podobne do krążenia w okresie hemodializy; ultrafiltrację uzyskuje się stosując ujemne ciśnienie po ze­wnętrznej stronie błony albo częściowo hamując odpływ krwi, co powiększa ciśnienie w przedzia­le HISTEREKTOMIA.
Definicja hak:
Co to jest przedniej czę­ści hipokampa, stanowiąc część -> układu lim- bicznego; 2) nazwa narzędzia stosowanego w chirurgii celem rozsunięcia tkanek ułatwia­jąc dostęp do głębiej leżących obszarów. Roz­różnia HISTEREKTOMIA.
Definicja HEKSOZY:
Co to jest cukry łatwe, których szkielet zbu­dowany jest z sześciu atomów węgla (między innymi glu­koza, fruktoza, galaktoza HISTEREKTOMIA.

Czym jest HISTEREKTOMIA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: