Słownik hteria co to znaczy.
Definicja HISTERIA. Co to jest różnorodnością objawów somatycznych i psychologicznych. Jest.

Czy przydatne?

Definicja HISTERIA

Co to znaczy Histeria: zaburzenia o typie nerwicy charakte­ryzujące się różnorodnością objawów somatycznych i psychologicznych. Jest rezultatem dysocjacji, a więc procesu, gdzie różne wewnętrzne treści psychiczne (wspomnienia, myśli, uczucia, spo­strzeżenia) stają się niedostępne dla świadomo­ści i niemożliwe do przypomnienia. Przykładowo dysocjacja i usuwanie ze świadomości wiedzy
0 ruchach ciała prowadzi do paraliżu. Jest po­wiązana ze zdolnością do transu hipnotycznego
1 może służyć jako psychiczny system obron­ny, tzn. zapewnia wypieranie niemiłych, bolących i powodujących lęk treści psychicznych ze świadomości. Reakcja dysocjacyjna szczegól­nie regularnie dotyczy traumatycznych wspomnień z dzieciństwa (agresja, stosowanie seksu­alne). Innym procesem jest zdarzenie konwersji (nieświadomy mechanizm przekształcania konfliktów psychicznych i lęku w symptomy somatyczne), kie­dy prawie każda dolegliwość narządowa może być naśladowana poprzez H. Symptomem konwersji jest również tak zwany H. tłumu (epidemiczna), gdzie gru­py ludzi zaczynają nagle obawiać się (kompletnie bezpodstawnie) na przykład jedzenia albo obecności sub­stancji trujących w powietrzu i skarżą się na dole­gliwości, które przypominają zatrucie. Dochodzi do tego u osób o różnych osobowościach, aczkolwiek przeważnie u dzieci
Definicja HEMOGLOBINEMIA:
Co to jest występowa­nia wolnej hemoglobiny w surowicy krwi. Jest zjawiskiem patologicznym związanym z nasilo­ną hemolizą (przetoczenie krwi obcej grupowo, zatrucia na przykład jad żmij, oparzenia, oziębienie i HISTERIA.
Definicja HEMOLIZA:
Co to jest czerwonych w miejscu wynaczynienia krwi (na przykład krwiak w mięśniach), w szpiku kostnym, śledzionie i wą­trobie albo wewnątrz naczyń krwionośnych (w konsekwencji wad ich budowy, czynników HISTERIA.
Definicja HEMOKRYNIA:
Co to jest produktów gru­czołowych wprost do krwi. Jest zjawiskiem charakterystycznym dla gruczołów wydziela­nia wewnętrznego (dokrewnych) nie mających przewodów wyprowadzających. HEMOLITYCZNY ODCZYN - odczyn HISTERIA.
Definicja HIPERKAPNIA:
Co to jest podwyższone ciśnienie cząstkowe dwutlenku węgla we krwi na skutek niedostatecznej wentylacji (na przykład odma opłucnowa, obrzęk płuc) albo nagroma­dzenia tego gazu w atmosferze. Prowadzi do kwasicy HISTERIA.

Czym jest HISTERIA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: