hteria co to znaczy
Definicja HISTERIA. Co to jest różnorodnością objawów somatycznych i psychologicznych. Jest.

Czy przydatne?

Definicja HISTERIA

Co to znaczy Histeria: zaburzenia o typie nerwicy charakte­ryzujące się różnorodnością objawów somatycznych i psychologicznych. Jest rezultatem dysocjacji, a więc procesu, gdzie różne wewnętrzne treści psychiczne (wspomnienia, myśli, uczucia, spo­strzeżenia) stają się niedostępne dla świadomo­ści i niemożliwe do przypomnienia. Przykładowo dysocjacja i usuwanie ze świadomości wiedzy
0 ruchach ciała prowadzi do paraliżu. Jest po­wiązana ze zdolnością do transu hipnotycznego
1 może służyć jako psychiczny system obron­ny, tzn. zapewnia wypieranie niemiłych, bolących i powodujących lęk treści psychicznych ze świadomości. Reakcja dysocjacyjna szczegól­nie regularnie dotyczy traumatycznych wspomnień z dzieciństwa (agresja, stosowanie seksu­alne). Innym procesem jest zdarzenie konwersji (nieświadomy mechanizm przekształcania konfliktów psychicznych i lęku w symptomy somatyczne), kie­dy prawie każda dolegliwość narządowa może być naśladowana poprzez H. Symptomem konwersji jest również tak zwany H. tłumu (epidemiczna), gdzie gru­py ludzi zaczynają nagle obawiać się (kompletnie bezpodstawnie) na przykład jedzenia albo obecności sub­stancji trujących w powietrzu i skarżą się na dole­gliwości, które przypominają zatrucie. Dochodzi do tego u osób o różnych osobowościach, aczkolwiek przeważnie u dzieci

Czym jest HISTERIA znaczenie w Słownik chemiczny H .