Słownik htony co to znaczy.
Definicja HISTONY. Co to jest DNA, będąc struk­turami stanowiącymi podstawę nukleosomowej.

Czy przydatne?

Definicja HISTONY

Co to znaczy Histony: ekipa drobnych białek o charakte­rze zasadowym. Wiążą się z DNA, będąc struk­turami stanowiącymi podstawę nukleosomowej organizacji chromatyny w komórkach, dzię­ki tworzeniu białkowego rdzenia (nukleosomu), wokół którego owija się DNA
Definicja HEPATOMEGALIA:
Co to jest zwiększenie wątroby, jego powodem mogą być dolegliwości wątroby (na przykład zapalenie) albo ogólnoustrojowe na przykład niewydol­ność krążenia HISTONY.
Definicja HYBRYDOMA:
Co to jest nazwa hodowli komórkowych sztucznych nowotworów, wykorzystywanych do wytwarzania sporych ilości przeciwciał monoklinalnych. Komórki hybrydoma są klonem ustalonej komórki nowotworowej HISTONY.
Definicja HIPOKRATESA TWARZ:
Co to jest twa­rzy zwiastujące zgon (przeważnie w zapaleniu otrzewnej). Charakterystyczne są: zaostrzony nos, wpadnięte oczy, zapadnięte policzki, spie­czone usta i ziemista cera; od czasów Hipokratesa taki HISTONY.
Definicja HIPOKRATES:
Co to jest naszą erą-377r. przed naszą erą); grecki doktor, jego edukacji, spisane poprzez uczniów i ujęte w dziele Corpus Hipocraticum, stały się źródłem wiedzy lekarskiej na sporo stuleci, aż do okresu HISTONY.

Czym jest HISTONY znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: