Słownik hodowla wsobna co to znaczy.
Definicja HODOWLA WSOBNA. Co to jest spo­krewnionych. Regularnie powstałe osobniki są.

Czy przydatne?

Definicja HODOWLA WSOBNA

Co to znaczy Hodowla Wsobna: chów wsobny; bazuje na kojarzeniu do rozmnażania osobników spo­krewnionych. Regularnie powstałe osobniki są homozygotyczne pod względem wielu nieko­rzystnych cech. Dlatego także małżeństwa osób blisko spokrewnionych są w wielu państwach za­bronione na przykład kuzyni 1°
Definicja HIPERKOREKCJA:
Co to jest odła­mów, osi kończyny albo wygięcia kręgosłupa, przekraczająca dopuszczalne normy anatomicz­ne. Skutkuje zniekształcenie. Bywa użytkowana celowo w ortopedii, celem poprawy mechaniki sąsiednich HODOWLA WSOBNA.
Definicja HIPOPROTEINEMIA:
Co to jest stężenia białka w osoczu (albo jego frakcji na przykład hipoalbuminemia). Pojawia się w stanach niedożywie­nia (kwashiorkor, przetoki jelitowe), w stanach straty białka z moczem (zespół nerczycowy) i HODOWLA WSOBNA.
Definicja HEMIHIDROSIS:
Co to jest połowy cia­ła; jest symptomem zniszczenia zwojów współczulnych po tej samej stronie. Regularnie jest symptomem ubocznym zabiegów operacyjnych prowadzą­cych do rozszerzenia naczyń tętniczych kosztem HODOWLA WSOBNA.
Definicja HEMIBALIZM:
Co to jest ruchy o cha­rakterze wyrzucania, obejmujące dogłowowe części kończyn, przeważnie górnych. Ogranicza­ją się do jednej strony. Są przeważnie symptomem uszkodzenia podwzgórza po stronie przeciwnej HODOWLA WSOBNA.

Czym jest HODOWLA WSOBNA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: