Słownik homeobox co to znaczy.
Definicja HOMEOBOX. Co to jest składający się ze 180 par zasad, kodujący odcinek łańcucha.

Czy przydatne?

Definicja HOMEOBOX

Co to znaczy Homeobox: fragment DNA o bardzo cha­rakterystycznej sekwencji, składający się ze 180 par zasad, kodujący odcinek łańcucha polipeptydowego wiążącego DNA (homeodomena). Jest bardzo stały ewolucyjnie (taki sam u droż­dży i człowieka), występując w genach regulują­cych postęp zarodkowy wielu organizmów, od bezkręgowców do ssaków
Definicja HEINEGO-MEDINA CHOROBA:
Co to jest ostre zapalenie rogów przednich rdze­nia, nagminne porażenie dziecięce. To jest ostra dolegliwość wirusowa spowodowana poprzez wirusa typu polio. Człowiek jest jedynym naturalnym gospo­darzem wirusa HOMEOBOX.
Definicja HIPOCHONDRIA:
Co to jest przesadnej troski o swoje zdrowie z nadmierną koncentra­cją uwagi na funkcjonowaniu narządów, z wyolbrzymionym odczuwaniem bodźców z wnętrza organizmu i lękowym dopatrywaniem się u się­bie chorób HOMEOBOX.
Definicja HIALURONOWY KWAS:
Co to jest składnik mukoprotein i mukopolisacharydów; występuje między innymi w skórze, ciele szklistym oka, pępowinie, otocz­ce komórki jajowej HOMEOBOX.
Definicja HORMOEZA RADIACYJNA:
Co to jest do­broczynnego dla organizmów żywych wpływu pewnych dawek promieniowania jonizującego. Uważane jest (w odróżnieniu do tak zwany hipote­zy bezprogowej), iż biologiczne efekty małych dawek prowadzą do HOMEOBOX.

Czym jest HOMEOBOX znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: