Słownik homocystynuria co to znaczy.
Definicja HOMOCYSTYNURIA. Co to jest genetycz­nie uwarunkowanego niedoboru enzymatycz­nego.

Czy przydatne?

Definicja HOMOCYSTYNURIA

Co to znaczy Homocystynuria: powiększenie stężenia homocysteiny w moczu wynikające z genetycz­nie uwarunkowanego niedoboru enzymatycz­nego. Symptomy kliniczne obejmujązmiany kostne podobne jak w zespole Marfana, osteoporozę, miażdżycopodobne zmiany naczyniowe, obu­stronne zwichnięcie soczewki oka i różne symptomy neurologiczne będące rezultatem mikro-zatorów naczyniowych
Definicja HIPOAZOTURIA:
Co to jest wydalania związków azotu z moczem. Pojawia się w przy­padkach dodatniego bilansu azotowego u cho­rych w momencie rekonwalescencji po długich chorobach, przy stosowaniu anabolików, w gło­dzie HOMOCYSTYNURIA.
Definicja HEMOKRYNIA:
Co to jest produktów gru­czołowych wprost do krwi. Jest zjawiskiem charakterystycznym dla gruczołów wydziela­nia wewnętrznego (dokrewnych) nie mających przewodów wyprowadzających. HEMOLITYCZNY ODCZYN - odczyn HOMOCYSTYNURIA.
Definicja HYDROKOLONOTERAPIA:
Co to jest na płukaniu jelita grubego wodą, uprzednio filtrowaną, wyjałowioną, ogrzaną i podaną pod odpowiednim ciśnieniem. Wodę wlewa się poprzez odbyt, używając do tego celu odpowiedniej polietylenowej rurki HOMOCYSTYNURIA.
Definicja HIGIENA:
Co to jest środowiska ma­terialnego i społecznego i zachowań człowie­ka na stan jego zdrowia. H. przyczynia się do opracowania praktycznych sposobów mających na celu eliminowanie ze środowiska i postępo­wania HOMOCYSTYNURIA.

Czym jest HOMOCYSTYNURIA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: