Słownik hormoeza radiacyjna co to znaczy.
Definicja HORMOEZA RADIACYJNA. Co to jest pewnych dawek promieniowania jonizującego. Uważane jest.

Czy przydatne?

Definicja HORMOEZA RADIACYJNA

Co to znaczy Hormoeza Radiacyjna: ustalenie do­broczynnego dla organizmów żywych wpływu pewnych dawek promieniowania jonizującego. Uważane jest (w odróżnieniu do tak zwany hipote­zy bezprogowej), iż biologiczne efekty małych dawek prowadzą do powiększenia syntezy białek, aktywacji genów, naprawy DNA, unieszkodli­wienia rodników, aktywacji receptorów błono­wych i stymulacji układu immunologicznego (-» promieniowanie jonizujące)
Definicja HALLPIKE PRÓBA KALORYCZNA:
Co to jest pobudliwości błędnika, polegającym na spe­cjalnym ułożeniu głowy, a w dalszym ciągu płukaniu uszu chłodną i ciepłą wodą (pobudzanie prze­pływu endolimfy w kanałach błędnika). Obser­wuje się w tym HORMOEZA RADIACYJNA.
Definicja HISTAMINA:
Co to jest będąca mocnym hormonem tkankowym (autakoidów). Wytwa­rzana w komórkach tucznych. Jest mediatorem w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwo­wym. Działa przy udziale 3 rodzajów re­ceptorów: H (zwężenie HORMOEZA RADIACYJNA.
Definicja HEMOGLOBINURIA:
Co to jest hemoglobiny (ciemnobrązowa barwa moczu) z rozpadłych krwinek czerwonych, może do­prowadzić do uszkodzenia nerek. W oparze­niach wynika z uszkodzenia krwinek. W zimnej napadowej H. rozpad krwinek HORMOEZA RADIACYJNA.
Definicja HIGIENA:
Co to jest środowiska ma­terialnego i społecznego i zachowań człowie­ka na stan jego zdrowia. H. przyczynia się do opracowania praktycznych sposobów mających na celu eliminowanie ze środowiska i postępo­wania HORMOEZA RADIACYJNA.

Czym jest HORMOEZA RADIACYJNA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: