Słownik hormon co to znaczy.
Definicja HORMON. Co to jest komórkach gruczo­łów wewnętrznego wydzielania (dokrewnych), która po.

Czy przydatne?

Definicja HORMON

Co to znaczy HORMON: substancja biologicznie aktywna produkowana w szczególnych komórkach gruczo­łów wewnętrznego wydzielania (dokrewnych), która po przeniesieniu z krwią do wrażliwych tkanek klasyfikuje ich funkcję. Wydzielanie H. poprzez gruczoły regulowane jest uwarunkowaniami śro­dowiska wewnętrznego (na przykład insulina w hiperglikemi), działaniem innych H. regulujących (na przykład H. tarczycy w konsekwencji pobudzenia gruczołu H. przysadki mózgowej - TSH) albo tak zwany zegarem biologicznym na przykład steroidy nadnerczowe. Oprócz tego mechanizmem regulacji, przewarzająca część H. jest wydzielana poprzez gruczoły w sposób ciągły
Patrz także, zioła HORMON:Dziurawiec ZwyczajnyEleuterokok KolczastyNawrot LekarskiOwies Zwykły
Definicja HEPARYNA:
Co to jest zbudowany z łańcuchów mukopolisacharydowch o różnorod­nych długościach (niefrakcjonowania). Występu­je w sporych ilościach w komórkach tucznych. H. potęgując działanie antytombiny III hamuje pro­ces hormon co znaczy.
Definicja HALUCYNOGENY:
Co to jest wywołujące stan pobudzenia ośrodkowego układu nerwo­wego. Zalicza się do nich LSD, MDMA (eksta­za), meskalina, PCP (dawniej użytkowana jako środek znieczulający w weterynarii) i licz­ne egzotyczne hormon krzyżówka.
Definicja HIPERBARIA:
Co to jest powietrzem o pod­wyższonym ciśnieniu; powiększa to pracę odde­chową, na przykład w trakcie nurkowania czy w komorach kesonowych. Sprężone powietrze ma więk­szą lepkość i opór dróg oddechowych w hormon co to jest.
Definicja HISTEROSALPINGOGRAFIA HSG:
Co to jest badanie światła jamy macicy i jajowo­dów. Ocenie podlega w pierwszej kolejności ich drożność, jest zasadniczym badaniem w przy­padku niepłodności. Jest badaniem nieprzyjem­nym, wymaga sedacji, z hormon słownik.

Czym jest HORMON znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: