Słownik hormon co to znaczy.
Definicja HORMON. Co to jest komórkach gruczo­łów wewnętrznego wydzielania (dokrewnych), która po.

Czy przydatne?

Definicja HORMON

Co to znaczy Hormon: substancja biologicznie aktywna produkowana w szczególnych komórkach gruczo­łów wewnętrznego wydzielania (dokrewnych), która po przeniesieniu z krwią do wrażliwych tkanek klasyfikuje ich funkcję. Wydzielanie H. poprzez gruczoły regulowane jest uwarunkowaniami śro­dowiska wewnętrznego (na przykład insulina w hiperglikemi), działaniem innych H. regulujących (na przykład H. tarczycy w konsekwencji pobudzenia gruczołu H. przysadki mózgowej - TSH) albo tak zwany zegarem biologicznym na przykład steroidy nadnerczowe. Oprócz tego mechanizmem regulacji, przewarzająca część H. jest wydzielana poprzez gruczoły w sposób ciągły
Patrz także, zioła HORMON:Dziurawiec ZwyczajnyEleuterokok KolczastyNawrot LekarskiOwies Zwykły
Definicja HEMOFILIA:
Co to jest wrodzona choro­ba spowodowana niedoborem jednego z czynników krzepnięcia (globulina antyhemofilowa). Istnieją 2 kluczowe postacie dolegliwości: hemofilia A (niedo­bór czynnika VIII) stanowi około 80 HORMON.
Definicja HOMEOSTAZA:
Co to jest organizmów do utrzymywania względnie stałego środowiska we­wnętrznego. W ujęciu klasycznym koncepcja H. oparta jest na następujących założeniach: izolo­wany układ dąży do utrzymania stałości swoich HORMON.
Definicja HIPERBILIRUBINEMIA:
Co to jest bilirubiny w surowicy krwi; powodem może być dolegliwość wątroby powodująca jej metabo­liczną niewydolność albo powody pozawątrobowe powodujące nadmierny rozpad krwinek z uwolnieniem hemoglobiny HORMON.
Definicja HEPARYNOIDY:
Co to jest występujące sub­stancje mające sporo wspólnych cech z hepa­rynami drobnocząsteczkowymi. Stosuje się je rzadko u osób uczulonych na heparynę i w formie żelu albo maści w sytuacjach wyma­gających HORMON.

Czym jest HORMON znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: