Słownik hybrydoma co to znaczy.
Definicja HYBRYDOMA. Co to jest wykorzystywanych do wytwarzania sporych ilości przeciwciał.

Czy przydatne?

Definicja HYBRYDOMA

Co to znaczy Hybrydoma: nazwa hodowli komórkowych sztucznych nowotworów, wykorzystywanych do wytwarzania sporych ilości przeciwciał monoklinalnych. Komórki hybrydoma są klonem ustalonej komórki nowotworowej
Definicja HEINEGO-MEDINA CHOROBA:
Co to jest ostre zapalenie rogów przednich rdze­nia, nagminne porażenie dziecięce. To jest ostra dolegliwość wirusowa spowodowana poprzez wirusa typu polio. Człowiek jest jedynym naturalnym gospo­darzem wirusa hybrydoma.
Definicja HEMOGLOBINOPATIA:
Co to jest genetycz­ne powodujące powstawanie hemoglobiny o nieprawidłowej strukturze, co w różnym stop- niu upośledza jej funkcję. Leczenie jest obja­wowe, aczkolwiek spore nadzieje wiąże się z terapią hybrydoma.
Definicja HETEROZJA:
Co to jest zdarzenie lep­szego przystosowania do danych warunków (lep­szych szans na przeżycie) potomstwa osobników kompletnie z sobą nie spokrewnionych (kojarze­nie niekrewniacze). Wyjaśnieniem jest fakt, iż hybrydoma.
Definicja HAMMANA OBJAW:
Co to jest skrzypiący, metaliczny dźwięk słyszalny w rejonie przedsercowej u nie­których chorych z perforacją przełyku hybrydoma.

Czym jest HYBRYDOMA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: