Słownik immunoterapia co to znaczy.
Definicja IMMUNOTERAPIA. Co to jest korygowaniu reakcji immunologicznych w organizmie chorego.

Czy przydatne?

Definicja IMMUNOTERAPIA

Co to znaczy Immunoterapia: odczulanie; sposób leczenia polegająca na pobudzaniu albo korygowaniu reakcji immunologicznych w organizmie chorego, które mogą być odpowiedzialne za złagodzenie objawów dolegliwości albo objawów nie związanych bezpośrednio z chorobą. Immunoterapia swoista (odczulanie alergenami) bazuje na wykonywaniu serii podskórnych wstrzyknięć wyciągu alergenowego w celu pomniejszenia wrażliwości chorego na dany alergen i pomniejszenia tym samym objawów dolegliwości. Leczenie to budzi sporo zastrzeżenia. Użytkowane jest odczulanie pyłkami roślin, roztoczy, alergenami odzwierzęcymi, jadami błonkoskrzydłych (na przykład osy). Odczulanie może być skuteczne w alergicznym nieżycie nosa i spojówek w pierwszej kolejności u ludzi młodych i dzieci. Kluczowym wskazaniem do odczulania jest alergia na pyłki roślin, za czym przemawia długi moment pylenia, spora ekspozycja na pyłek, wysoki stopień alergii. Skuteczność odczulania na roztocza kurzu domowego nie jest jednoznacznie ustalona. U wybranych chorych z alergią na sierść psa albo kota można wykorzystać odczulanie. Nie powinno jednak ono zastępować ograniczenia ekspozycji na alergeny i skojarzonego leczenia farmakologicznego. W celu uzyskania korzystnych wyników odczulania identyfikacja alergenów musi być pewna. Immunoterapia alergenami odzwierzęcymi może być rozważana w razie alergii zawodowej (weterynarze, farmerzy) albo silnie uczulonych dzieci. W sytuacjach niedoborów odporności stosuje się immunoglobuliny (Ig) w formie podskórnej albo domięśniowej. W ciężkich niedoborach odporności, w szczególności u chorych z powikłaniami płucnymi, stosuje się immunoglobuliny we wlewach dożylnych. Dąży się do utrzymywania poziomu IgG zbliżonego do wartości poprawnych.Przeciwwskazania do odczulania to poważne dolegliwości narządowe, Ch. wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, ciężka dychawica oskrzelowa, brak współpracy z chorym. Odczulanie swoiste jadem owadów błonkoskrzydłych powinno być użytkowane u wszystkich dorosłych z dodatnimi wynikami testów skórnych na te alergeny, u których wystąpiła reakcja uogólniona z symptomami ze strony układu oddechowego albo krwionośnego, a również u osób szczególnie narażonych na sposobność użądlenia. Alergia wywołująca reakcję uogólnioną u dziecka zazwyczaj może być leczona, wypadki śmiertelne u dzieci występują rzadko. U chorych z nasilonymi reakcjami miejscowymi nie stosuje się odczulania z racji na ryzyko wystąpienia reakcji anafilaktycznej. Odczulanie nie powinno być użytkowane u chorych leczonych lekami blokującymi receptory beta i w momencie ciąży. Sposób odczulania bazuje na stosowaniu małych dawek wyciągów alergenowych i zwiększaniu ich etapowo aż do osiągnięcia dawki podtrzymującej. Przy każdym wstrzyk-
nięciu preparatu odczulającego istnieje ryzyko wystąpienia uogólnionych reakcji alergicznych. Odczulanie powinno być kontynuowane 3-5 lat. Celem odczulania na leki jest wytworznie adekwatnie wysokiego miana przeciwciał blokujących. W praktyce stosuje się tą metodę w relacji do penicylin, insuliny w cukrzycy, aspiryny w astmie aspirynowej, sulfosalazyny we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego. Różne ośrodki stosują swoiste sposoby odczulania. Po nieokreślonym bliżej czasie odczyny mogą być ponownie dodatnie, w razie jodowych środków cieniujących w wypadku niezbędnego ponowienia badania należy użytkować przed badaniem sterydy i fenazolinę. Takie postępowanie minimalizuje ryzyko wystąpienia ciężkich reakcji niepożądanych
Definicja INKUBACJA:
Co to jest między wtargnięciem zarazka do ustroju, a ujawnieniem się objawów dolegliwości. Długość okresu W. zależy od rodzaju dolegliwości (gatunku zarazka) i stanu fizjologicznego (odporności) organizmu immunoterapia.
Definicja INKUBATOR:
Co to jest skonstruowany pojemnik, pozwalający na regulację temp., wilgotności powietrza i dopływu tlenu, gdzie umieszcza się niedojrzałe noworodki - wcześniaki, umożliwiając im przeżycie. Pielęgnacja immunoterapia.
Definicja INTERFERONY:
Co to jest produkowane wewnątrz komórki odgrywające istotną rolę w odporności przeciwwirusowej, gdyż hamują replikację wirusów w komórkach. Odznacza się trzy klasy interferonu ludzkiego: INF-a uwalniany z immunoterapia.
Definicja INOKULACJA:
Co to jest procedura polegająca na wprowadzeniu albo przeniesieniu czynnika etiologicznego albo materiału zawierającego go (inokulum) do żywego organizmu, hodowli komórkowej albo podłoża sztucznego immunoterapia.

Czym jest IMMUNOTERAPIA znaczenie w Słownik chemiczny I .

  • Dodano:
  • Autor: