Słownik implanty co to znaczy.
Definicja IMPLANTY. Co to jest wszczepów szeroko użytkowanych w różnych dziedzinach medycyny. W.

Czy przydatne?

Definicja IMPLANTY

Co to znaczy Implanty: wszczepy; popularnie stosowane ustalenie różnego rodzaju wszczepów szeroko użytkowanych w różnych dziedzinach medycyny. W zaburzeniach słuchu zakłada się tak zwany implanty ślimakowe, w chirurgii stomatologicznej tytanowe implanty, celem umocowania protez zębowych. Wszelkiego typu materiały wykorzystywane do zespolenia kości - płytki, gwoździe, śrubopłytki, płyty kątowe i tym podobne, w chirurgii ortopedycznej także noszą nazwę metalowych implantów kostnych
Definicja IMMUNOLOGIA:
Co to jest lac. Immunis - wolny od obciążeń); edukacja o odporności organizmów na impulsy chorobotwórcze, immunologia ściśle powiązana jest z biologią molekularną, biochemią, genetyką implanty.
Definicja INTERLEUKINY:
Co to jest stanowiące jedną z podgrup cytokin, produkowanych poprzez limfocyty T, monocyty, makrofagi, komórki tuczne. Odgrywają ważną rolę w wywoływaniu odpowiedzi immunologicznej bezpośredniej jak i późnej implanty.
Definicja IMMUNOCYTY:
Co to jest komórki odpornościowe biorące udział w reakcjach immunologicznych. Mogą przechodzić z naczyń krwionośnych do tkanek. Do immunocytów należą: granulocyty monocyty, makrofagi, plazmocyty limfocyty implanty.
Definicja IMPLANTACJA:
Co to jest wszczepienie; wprowadzenie do ustroju wszczepu (implantu) w celu terapeutycznym albo doświadczalnym implanty.

Czym jest IMPLANTY znaczenie w Słownik chemiczny I .

  • Dodano:
  • Autor: