Słownik izotopy co to znaczy.
Definicja IZOTOPY. Co to jest którego jądro jest różna liczbą neutronów a zawiera te samą liczbę.

Czy przydatne?

Definicja IZOTOPY

Co to znaczy Izotopy: alternatywne formy tego samego pierwiastka chemicznego, którego jądro jest różna liczbą neutronów a zawiera te samą liczbę protonów i elektronów. Przewarzająca część izotopów to izotopy trwałe, nie ulegające rozpadowi. Izotopy nietrwałe - promieniotwórcze (radioizotopy), w trakcie rozpadu emitują promieniowanie - a, p albo y. Izotopy promieniotwórcze użytkowane są w medycynie w diagnostyce (na przykład scynty-grafia, renografia) w leczeniu nowotworów (jod radioaktywny w leczeniu raka tarczycy) i przerzutów nowotworowych
Definicja ICHTIOL:
Co to jest działająca przeciw-zapalnie i przeciwbakteryjnie, składająca się z soli amonowych kwasów tiofenosulfonowych, pozyskiwana ze smoły bitumicznej. Użytkowana w formie brunatnej maści w leczeniu zakażeń izotopy.
Definicja INWALIDZTWO:
Co to jest całkowitego albo częściowego upośledzenia fizycznego, regularnie określany w procentach stopnia niezdolności do pracy. Powodem może być wypadek w pracy albo dolegliwość, pozostająca przez wzgląd na izotopy.
Definicja INR:
Co to jest international normalised ratio); międzynarodowy, znormalizowany parametr, który służy do monitorowania leczenia przeciwkrzepliwego. INR w profilaktyce zakrzepicy żył głębokich należy utrzymywać w izotopy.
Definicja INSTYNKT:
Co to jest genetycznie uwarunkowany wzorzec zachowań, niezależny od poprzednich doświadczeń osobniczych. Do fundamentalnych instynktów zalicza się instynkt samozachowawczy jest to unikanie sytuacji, bodźców izotopy.

Czym jest IZOTOPY znaczenie w Słownik chemiczny I .

  • Dodano:
  • Autor: