Słownik kalikreina co to znaczy.
Definicja KALIKREINA. Co to jest powstawanie reniny i proreniny. Czynnikami aktywującymi K. są.

Czy przydatne?

Definicja KALIKREINA

Co to znaczy Kalikreina: zaliczana jest do enzymów proteolitycznych wpływających na powstawanie reniny i proreniny. Czynnikami aktywującymi K. są: oziębienie i pomniejszenie pH. K. używana jest do ustalenia aktywności reniny w osoczu, stanowiącej parametr aktywności układu renina-angiotensyna. K. produkowana jest także poprzez nowotwór nabłonkowy wywodzący się z komórek APUD zwany rakowiakiem
Definicja KOLODIUM:
Co to jest środek użytkowany do zaklejania ran, aktualnie rzadko użytkowany. To jest roztwór celulozy, który na powierzchni skóry tworzy jakby rodzaj plastra kalikreina.
Definicja KURCZ:
Co to jest bezwiednie skurcze mięśni poprzecznie prążkowanych i gładkich. Kurcze mięśni gładkich występują w naczyniach krwionośnych, ścianie przewodu pokarmowego i drogach oddechowych. Skurcze M. poprzecznie kalikreina.
Definicja KETOGENEZA:
Co to jest tłuszczowych, mechanizm zachodzący w mitochondriach. W każdym etapie reakcji uczestniczą pochodne acetyio-CoA i każdy faza jest katalizowany poprzez osobny enzym. W przebiegu tych reakcji powstaje kalikreina.
Definicja KOLAGENOZY:
Co to jest dotycząca raczej tkanki łącznej. Patogenetycznie to są dolegliwości zaliczane do autoimmunizacyjnych. Do kolagenoz należą: toczeń układowy trzewny, toczeń rumieniowaty, twardzina, zapalenie kalikreina.

Czym jest KALIKREINA znaczenie w Słownik chemiczny K .

  • Dodano:
  • Autor: