Słownik kinazy co to znaczy.
Definicja KINAZY. Co to jest enzymem uwalnianym w następstwie uszkodzenia komórek mięśni.

Czy przydatne?

Definicja KINAZY

Co to znaczy Kinazy: należą do ekipy enzymów. Kinaza kreatynowa (CPK, CK) jest enzymem uwalnianym w następstwie uszkodzenia komórek mięśni szkieletowych i serca i mózgu. Przyrost jej poziomu następuje w pierwszych godzinach zawału serca a normalizacja po 2,3 dniach. Iniekcje domięśniowe, urazy mięśni szkieletowych, kardiowersja zwiększają stężenie CPK w osoczu. Pomiar aktywności enzymów ma znaczenie w ocenie dynamiki zawału serca. Kinazy serynowo-treoninowe należą do kinaz zależnych od cyklin i biorą one udział w regulacji cyklu mitotycznego komórek. Kinazy tyrozynowe biorą udział w fosforylacji aminokwasów koniecznej do wytwarzania białek wzrostowych komórki
Definicja KETONURIA:
Co to jest pojawienie się w moczu ciał ketonowych na przykład w niestabilnej cukrzycy, głodzeniu kinazy.
Definicja KIŁA:
Co to jest weneryczna dolegliwość układowa spowodowana poprzez Krętka bladego (Treponema pallidum). To jest ściśle beztlenowy, spiralny, ruchliwy, trudno barwliwy drobnoustrój widoczny w ciemnym polu mikroskopu kinazy.
Definicja KOLANO:
Co to jest największy staw człowieka odgrywający bardzo istotną rolę przy chodzeniu. To jest staw zawiasowy zmodyfikowany kończyny dolnej. Powierzchnie stawowe bliższe stawu kolanowego utworzone są poprzez kinazy.
Definicja KAMPILOBAKTERIOZA:
Co to jest spowodowana poprzez małe bakterie Gramujemne o kształcie zakrzywionym albo spiralnym - Campylobacter. Powodują one u ludzi zapalenie jelit i dolegliwości układowe. Występuje po spożyciu zakażonej kinazy.

Czym jest KINAZY znaczenie w Słownik chemiczny K .

  • Dodano:
  • Autor: