Słownik kinazy co to znaczy.
Definicja KINAZY. Co to jest enzymem uwalnianym w następstwie uszkodzenia komórek mięśni.

Czy przydatne?

Definicja KINAZY

Co to znaczy Kinazy: należą do ekipy enzymów. Kinaza kreatynowa (CPK, CK) jest enzymem uwalnianym w następstwie uszkodzenia komórek mięśni szkieletowych i serca i mózgu. Przyrost jej poziomu następuje w pierwszych godzinach zawału serca a normalizacja po 2,3 dniach. Iniekcje domięśniowe, urazy mięśni szkieletowych, kardiowersja zwiększają stężenie CPK w osoczu. Pomiar aktywności enzymów ma znaczenie w ocenie dynamiki zawału serca. Kinazy serynowo-treoninowe należą do kinaz zależnych od cyklin i biorą one udział w regulacji cyklu mitotycznego komórek. Kinazy tyrozynowe biorą udział w fosforylacji aminokwasów koniecznej do wytwarzania białek wzrostowych komórki
Definicja KININY:
Co to jest peptydy, powstające z białkowych prekursorów pod wpływem aktywacji czynnika Hagemana. Uczestniczą w wielu stanach patologicznych, co związanie jest z ich właściwościami rozkurczającymi mięśniówkę kinazy.
Definicja KRIOGLOBULINY:
Co to jest autoprzeciwciał należących do klasy IgM albo IgA z antygenem IgG występujące przeważnie w chorobach autoimmunizacyjnych, mononukleozie zakaźnej, białaczce limfatycznej, marskości wątroby, brucelozie kinazy.
Definicja KRĘGOSZCZELINA:
Co to jest defekt łuku kręgowego w jego części międzywyrostkowej. U dzieci kręgoszczelina dotyczy przeważnie kręgu L5. Następstwem kręgoszczeliny (spondylolizy) może być kręgozmyk kinazy.
Definicja KOFEINA:
Co to jest występujący w nasionach kawy, zarodkach nasion koli, nasionach liany brazylijskiej, liściach krzewu herbaty. Jest lekiem o działaniu psycho pobudzającym. Pobudza korę mózgową, ośrodki naczynio kinazy.

Czym jest KINAZY znaczenie w Słownik chemiczny K .

  • Dodano:
  • Autor: